تی دی دی و تست در ری اکت - TDD Jest Enzyme

تی دی دی و تست در ری اکت - TDD Jest Enzyme

۱- تست با Jest و Enzyme و تی دی دی

۵۰ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- تست با Jest و Enzyme و تی دی دی
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢
۲- نوشتن تست های ساده برای رندر کردن
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣
۳- ریفکتور کردن تست ها
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
۴
۴- تست کردن State ها
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
۵
۵- تست کردن کلیک روی Button ها
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
۶
۶- حالا شما یک تست کنید
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
۷
۷- نصب ری اکت، انزایم و آماده سازی تی دی دی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
۸
۸- استفاده از فایل setupTest در ری اکت
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
۹
۹- آماده کردن تست ها
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١۰
۱۰- تست کردن Props ها
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١١
۱۱- تست کردن PropTypes ها
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١٢
۱۲- ریفکتور با استفاده از فایل testUtils در ری اکت
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١٣
۱۳- ساختن همه چیز از اول
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١۴
۱۴- نکست جی اس و ناکست جی اس
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١۵
۱۵- استفاده از describe برای گروه کردن تست ها
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١۶
۱۶- چطور تست ها رو دیباگ کنیم؟
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١۷
۱۷- نوشتن همزمان تست ها با هم
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١۸
۱۸- استایل دادن به اپ
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
١۹
۱۹- استفاده از Set و Array در Helper ها
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢۰
۲۰- ستاپ کردن ریداکس برای تست
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢١
۲۱- تست کردن Action Types با جست و انزایم
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢٢
۲۲- تی دی دی برای Reducer ها
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢٣
۲۳- آماده کردن تست ها برای ریداکس
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢۴
۲۴- ساختن Store Factory برای تست
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢۵
۲۵- تست کردن Input ها
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢۶
۲۶- تست کردن State ها
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢۷
۲۷- نصب Redux Thunk برای ری اکت
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٢۹
۲۹- نوشتن تست ها برای استفاده از ریداکس تانگ
۲۷ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣۰
۳۰- دیباگ کردن و Integration تست
۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣١
۳۱- معرفی Moxios برای Axios در تست ها
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣٢
۳۲- تست کردن با Moxios در اکشن ها
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣٣
۳۳- تست کردن mapStateToProps با انزایم
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣۴
۳۴- تست برای App کامپوننت
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣۵
۳۵- تست برای Life Cycle ها
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣۶
۳۶- تست برای Event ها
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣۷
۳۷- تست برای Argument ها
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
٣۸
۳۸- تست برای خالی کردن Input بعد از کلیک
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ١١ ماه پیش
۴۰
۴۰- ماک کردن و هوک ها برای تست نویسی
۱۵ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۴١
۴۱- یاد آوری ری اکت هوک یا قلاب ها
۱۵ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۴٢
۴۲- ماک کردن useState با جست
۱۵ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۴٣
۴۳- مستندها و ای پی آی های جست
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۴۴
۴۴- اکشن برای قلاب ها در تست نویسی
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۴۵
۴۵- استفاده از Axios و Moxios در تست نویسی
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۴۶
۴۶- قلاب useReducer در ری اکت
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۴۷
۴۷- قلاب useEffect در ری اکت
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۴۸
۴۸- توضیحی درباره ی mockClear در ری اکت
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۴۹
۴۹- تست نوشتن برای spinner در جست
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش
۵۰
۵۰- ساخت spinner در ری اکت
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ١۰ ماه پیش

توسعهٔ آزمون‌محور TDD یک فرایند توسعهٔ نرم‌افزاری است که بر پایه تکرار یک سری دوره‌های خیلی کوتاه توسعه قرار دارد: ابتدا برنامه‌نویس یک مورد آزمایشی (در ابتدا دارای شکست) برای بهبود مطلوب یا ایجاد قابلیت جدید می‌نویسد، سپس کمترین مقدار تغییرات کدی را که باعث قبول شدن آزمایش می‌شود می‌نویسد، سپس کد جدید را با استانداردهای قابل قبول سازماندهی مجدد می‌کند.

مهندس نرم‌افزار آمریکایی به نام کنت بک، که توسعه یا «بازکشف» این روش را به وی نسبت می‌دهند، در سال ۲۰۰۳ اظهار داشت که TDD طرح‌های ساده و الهام بخش اعتماد به نفس را تشویق می‌کند.

Test-Driven Development مربوط به مفاهیم آزمون برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ مطرح شد اما اخیراً علاقه بیشتری را نسبت به خود ایجاد کرده ‌است.

برنامه نویسان همین‌طور می‌توانند این مفهوم را برای بهبود و اشکال زدایی کد میراث تهیه شده با روش‌های قدیمی تر به کار گیرند.

چرخه توسعه آزمون محور

 1. یک تست جدید بنویس
 2. تمام تست‌ ها را اجرا کن و ببین آیا تست جدید پاس می‌شود یا خیر
 3. کد را بنویس
 4. مجدداً تست‌ ها را اجرا کن
 5. کد را Refactor کن
 6. گام‌های ۱ الی ۵ را (برای هر ویژگی جدید که اضافه می‌ کنی) تکرار کن

مزایای توسعه آزمون محور

 1. بررسی کامل ‌تر در ابتدا
 2. متمرکز کردن اهداف
 3. کاهش هزینه ‌ها در نهایت
 4. توسعه گام به گام
 5. مستند سازی
 6. کدهای مرتب ‌تر

درود دوستان ♥️🧿👨🏻‍💻👩🏻‍💻

به کانال پارس کلیک خوش آمدید. لطفا حتما سابسکرایب کنید.

اگر عضو ما در پارس کلیک نیستید، حتما به سابسکرایب ✅ کردن به کانال ما فکر کنید و دگمه ی زنگوله🔔 رو هم کلیک 🖱 کنید چون ویدیوهای جدید رو به محض اینکه آپلود شدند به شما اطلاع می رسونه.

📣 اگر به دنبال حرفه ای شدن در زمینه ی برنامه نویسی 💻 هستید ما2️⃣ نوع عضویت داریم:

1️⃣ عضو ویژه ی ما در یوتیوب شوید❗️
https://www.youtube.com/channel/UCW0ojdh94N5-bFiidIepdDg/join

2️⃣ عضو ویژه ی ما در سایت پارس کلیک شوید❗️
https://parsclick.net/settings#/subscription

❗️ سوالاتتان را در انجمن وب سایت پارس کلیک مطرح کنید. ❓
https://parsclick.net/thread

PARSCLICK

PERSIAN

WEB