منتشر شده در ۱۴ مهر، ۱۳۹۳

XML آموزش اکس ام ال
۱- اکس ام ال XML چیست؟

٢۸ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

در این درس چگونگی کار با اکس‌ام‌ال را خواهیم دید. اکس‌ام‌ال ویرایشی از اس جی‌ام‌ال است که می‌کوشد فاصله بین سادگی اچ‌تی‌ام‌ال و قدرت اس جی‌ام‌ال پل بزند. در واقع اکس‌ام‌ال زیر مجموعه‌ای از اس جی‌ام‌الاست که صرفاً برای استفاده با وب طراح شده است. فقط به عنوان نمونه، باید یادآور شد که تقریباً تمامی فناوری‌های خدمات وب، گرافیک برداری اندازه پذیر، آردی‌اف، و بسیاری از موارد دیگر، تنها با اکس‌ام‌ال انجام‌پذیر است.

۱- اکس ام ال XML چیست؟ ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۲- تکنولوژی های وابسته به اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۳- مثالی از اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۴- فایده و بی فایدگی اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۵- نگاهی به اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۶- انواع در اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۷- ترکیب مناسب در اکس ام ال XML چیست؟ ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۸- راههای معتبر شناختن اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۹- معرفی Namespace در اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۱۰- اولین مثال در اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۱۱- استایل دادن به اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۱۲- استایل دادن به هر تگ اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۱۳- سی اس اس دوم در اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۱۴- مبحث DOM در اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۱۵- کار با DOM در اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۱۶- کار با DOM و جاوااسکریپت در اکس ام ال XML ۱۴ مهر، ۱۳۹۳
۱۷- کار با DOM بصورت پیشرفته در اکس ام ال XML ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۱۸- ساخت منو برای رستوران با اکس ام ال XML ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۱۹- استفاده از XPath در اکس ام ال XML ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۲۰- کار با XPath در اکس ام ال XML ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۲۱- معرفی XSLT برای اکس ام ال XML ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۲۲- خلاصه ی XSLT برای اکس ام ال XML ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۲۳- مبدل ساده در XSLT برای اکس ام ال XML ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۲۴- کار با XSLT و CSS در اکس ام ال XML ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۲۵- کار با for each در اکس اس ال تی XSLT ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۲۶- منطق شرطی در اکس اس ال تی XSLT ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۲۷- مرتب کردن با اکس اس ال تی XSLT ۱۷ مهر، ۱۳۹۳
۲۸- معرفی Schema در اکس ام ال XML ۱۷ مهر، ۱۳۹۳