XML آموزش اکس ام ال

XML آموزش اکس ام ال

۱- اکس ام ال XML چیست؟

٢۸ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- اکس ام ال XML چیست؟
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢
٣
۳- مثالی از اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۴
۴- فایده و بی فایدگی اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۵
۵- نگاهی به اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۶
۶- انواع در اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۷
۷- ترکیب مناسب در اکس ام ال XML چیست؟
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۸
۸- راههای معتبر شناختن اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
۹
۹- معرفی Namespace در اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١۰
۱۰- اولین مثال در اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١١
۱۱- استایل دادن به اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١٢
۱۲- استایل دادن به هر تگ اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١٣
۱۳- سی اس اس دوم در اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١۴
۱۴- مبحث DOM در اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١۵
۱۵- کار با DOM در اکس ام ال XML
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
١۸
١۹
۱۹- استفاده از XPath در اکس ام ال XML
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢۰
۲۰- کار با XPath در اکس ام ال XML
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢١
۲۱- معرفی XSLT برای اکس ام ال XML
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢٢
۲۲- خلاصه ی XSLT برای اکس ام ال XML
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢٣
۲۳- مبدل ساده در XSLT برای اکس ام ال XML
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢۴
۲۴- کار با XSLT و CSS در اکس ام ال XML
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢۵
۲۵- کار با for each در اکس اس ال تی XSLT
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢۶
۲۶- منطق شرطی در اکس اس ال تی XSLT
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢۷
۲۷- مرتب کردن با اکس اس ال تی XSLT
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش
٢۸
۲۸- معرفی Schema در اکس ام ال XML
۱۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۹ سال پیش

در این درس چگونگی کار با اکس‌ام‌ال را خواهیم دید. اکس‌ام‌ال ویرایشی از اس جی‌ام‌ال است که می‌کوشد فاصله بین سادگی اچ‌تی‌ام‌ال و قدرت اس جی‌ام‌ال پل بزند. در واقع اکس‌ام‌ال زیر مجموعه‌ای از اس جی‌ام‌الاست که صرفاً برای استفاده با وب طراح شده است. فقط به عنوان نمونه، باید یادآور شد که تقریباً تمامی فناوری‌های خدمات وب، گرافیک برداری اندازه پذیر، آردی‌اف، و بسیاری از موارد دیگر، تنها با اکس‌ام‌ال انجام‌پذیر است.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc

در این سری از آموزشها قصد من این است که شما را با مبحث XML آشنا کنم. برای دیدن تمام قسمتهای آموزشی روی Playlist ها کلیک کنید و آموزش XML را انتخاب کنید.
لطفا به وب سایت ما سر بزنید و سوالاتتان رو به من ایمیل یا در قسمت تماس با مای وب سایت مطرح کنید.
برای دانلود کردن فایل ها به قسمت انجمن وبسایت ما روید.