منتشر شده در ۱۴ مهر، ۱۳۹۳

XML آموزش اکس ام ال
۱- اکس ام ال XML چیست؟

٢۸ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

در این درس چگونگی کار با اکس‌ام‌ال را خواهیم دید. اکس‌ام‌ال ویرایشی از اس جی‌ام‌ال است که می‌کوشد فاصله بین سادگی اچ‌تی‌ام‌ال و قدرت اس جی‌ام‌ال پل بزند. در واقع اکس‌ام‌ال زیر مجموعه‌ای از اس جی‌ام‌الاست که صرفاً برای استفاده با وب طراح شده است. فقط به عنوان نمونه، باید یادآور شد که تقریباً تمامی فناوری‌های خدمات وب، گرافیک برداری اندازه پذیر، آردی‌اف، و بسیاری از موارد دیگر، تنها با اکس‌ام‌ال انجام‌پذیر است.

۱- اکس ام ال XML چیست؟

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۲- تکنولوژی های وابسته به اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۳- مثالی از اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۴- فایده و بی فایدگی اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۵- نگاهی به اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۶- انواع در اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۷- ترکیب مناسب در اکس ام ال XML چیست؟

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۸- راههای معتبر شناختن اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۹- معرفی Namespace در اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۱۰- اولین مثال در اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۱۱- استایل دادن به اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۱۲- استایل دادن به هر تگ اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۱۳- سی اس اس دوم در اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۱۴- مبحث DOM در اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۱۵- کار با DOM در اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۱۶- کار با DOM و جاوااسکریپت در اکس ام ال XML

۱۴ مهر، ۱۳۹۳

۱۷- کار با DOM بصورت پیشرفته در اکس ام ال XML

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۱۸- ساخت منو برای رستوران با اکس ام ال XML

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۱۹- استفاده از XPath در اکس ام ال XML

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۲۰- کار با XPath در اکس ام ال XML

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۲۱- معرفی XSLT برای اکس ام ال XML

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۲۲- خلاصه ی XSLT برای اکس ام ال XML

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۲۳- مبدل ساده در XSLT برای اکس ام ال XML

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۲۴- کار با XSLT و CSS در اکس ام ال XML

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۲۵- کار با for each در اکس اس ال تی XSLT

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۲۶- منطق شرطی در اکس اس ال تی XSLT

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۲۷- مرتب کردن با اکس اس ال تی XSLT

۱۷ مهر، ۱۳۹۳

۲۸- معرفی Schema در اکس ام ال XML

۱۷ مهر، ۱۳۹۳