قلاب ها در ری اکت جی اس

قلاب ها در ری اکت جی اس

۱۰۶- معرفی قلاب ها یا Hooks در ری اکت

١۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱۰۶- معرفی قلاب ها یا Hooks در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ٣ سال پیش
٢
۱۰۷- ساخت اپ برای کار با Hooks در ری اکت
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ — ٢ سال پیش
۴
۱۰۹- کار با useState در ری اکت
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ — ٢ سال پیش
۵
۱۱۰- توضیح مفصل useState در ری اکت
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ — ٢ سال پیش
۶
۱۱۱- ساخت ResourceList در ری اکت
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ — ٢ سال پیش
۷
۱۱۲- فتچ کردن Resource با Axios در ری اکت
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ — ٢ سال پیش
۸
۹
۱۱۴- ری فکتور در ری اکت
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ — ٢ سال پیش
١۰
۱۱۵- کار با قلاب useEffect در ری اکت
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ — ٢ سال پیش
١١
١٢
۱۱۷- اتمام اپ برای قلاب ها در ری اکت
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ — ٢ سال پیش
١٣
۱۱۸- مبحث Code Reuse برای قلاب ها در ری اکت
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ — ٢ سال پیش
١۴

قلاب ها در ری اکت قابلیتی است که چند وقتی هست که منتشر شده و به شما اجازه می‌دهد بدون نوشتن یک class از حالت یا قابلیت‌های دیگر ری اکت استفاده کنید و از آنها داخل کامپوننت های فانکشنی استفاده می شوند.

قلاب ها:

کاملا انتخابی هستند. شما می‌توانید از قلاب ها در چند کامپوننت و بدون بازنویسی کد موجود استفاده کنید. صد در صد سازگاری عقبرو دارند. قلاب ها شامل هیچ breaking changeی نیستند. اکنون قابل دسترسی هستند. قلاب ها بسیاری از مشکلات متنوع و ظاهرا غیر مرتبطی در ری اکت را که ما در طی چند سال کدنویسی و نگهداری هزاران کامپوننت با آنها مواجه شده‌ایم، حل کرده است. هنگام یادگیری ری اکت و استفادۀ روزانۀ آن و حتی استفاده از کتابخانۀ دیگری با مدل کامپوننت مشابه، ممکن است برخی از این مشکلات را تشخ

عضو ویژه ی ما در یوتیوب شوید
https://www.youtube.com/channel/UCW0ojdh94N5-bFiidIepdDg/join

عضو ویژه ی ما در سایت پارس کلیک شوید
https://parsclick.net/settings#/subscription

سوالاتتان را در انجمن وب سایت پارس کلیک مطرح کنید.

https://parsclick.net/thread