منتشر شده در ۷ آبان، ۱۳۹۴

SQLIte آموزش اس‌کیوال لایت
۱- اس‌کیوال لایت چیست؟

۷۰ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

اس‌کیوال لایت یا سی‌کوئل لایت یک سامانه مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای کم حجم (در حدود ۳۵۰ کیلوبایت) که به زبان سی در قالب یک کتابخانه نوشته شده است و یک پایگاه داده‌های رابطه‌ای به حساب می‌آید. کد اس‌کیوال لایت در مالکیت عمومی است. از ویژگی‌های اس‌کیوال لایت آن است که پایگاه داده‌ای متشکل از یک پرونده، با حجم کم و عدم وابستگی به سیستم‌عامل، دارای محیط مدیریتی خوب که تمامی امکانات آن را پوشش می‌دهد در اختیار کاربر می‌گذارد. با این حال اس‌کیوال لایت از تمامی امکانات اس‌کیوال پشتیبانی نمی‌کند. برخلاف انواع دیگر پایگاه داده، اس‌کیوال لایت یک پروسه جداگانه نیست که توسط برنامهٔ اصلی فراخوانی شود، بلکه جزئی از خود برنامهٔ اصلی است.

اس‌کیوال لایت اجازه خوانده شدن هم‌زمان چند قسمت از پایگاه داده را می‌دهد اما نوشتن در پایگاه داده به طور هم‌زمان ممکن نیست. مرورگرهای وب به طور متداول از اس‌کیوال لایت برای ذخیره تاریخچهٔ بازدید وب استفاده می‌کنند. با توجه به کاربرد وسیع آن در مرورگرهای وب، سیستم‌های عامل و غیره، گمان می‌رود که اس‌کیوال لایت پرکاربردترین پایگاه داده موجود باشد.

۱- اس‌کیوال لایت چیست؟ ۱۲ آبان، ۱۳۹۴
۲- نصب phpLiteAdmin برای اس‌کیوال لایت ۱۲ آبان، ۱۳۹۴
۳- فهم دیتابیس و جدول در اس‌کیوال لایت ۱۲ آبان، ۱۳۹۴
۴- ساخت دیتابیس در اس‌کیوال لایت ۱۲ آبان، ۱۳۹۴
۵- اجازه فایل و پوشه در اس‌کیوال لایت ۱۲ آبان، ۱۳۹۴
۶- تعریف جدول ها در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۷- استفاده از ایندکس در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۸- ستون آی دی در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۹- انواع داده ها در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۰- اعداد صحیح در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۱- اعداد واقعی در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۲- نوع بلاب در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۳- نوع بولی در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۴- نوع زمان در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۵- جا دادن به جدول در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۶- بروزرسانی جدول در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۷- خواندن از جدول در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۸- الحاق جدولها در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۱۹- حذف از جدول در اس‌کیوال لایت ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۰- بیان ها در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۱- مقایسه در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۲- تطبیق الگو در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۳- علم حساب در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۴- استفاده از IN در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۵- استفاده از شرط در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۶- به شکل دیکری درآوردن در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۷- فانکشن LENGTH در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۸- فانکشن های UPPER و LOWER در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۲۹- فانکشن SUBSTR در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۳۰- فانکشن REPLACE در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۳۱- فانکشن TRIM در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۳۲- فانکشن ABS در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۳۳- فانکشن ROUND در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۳۴- فانکشن TYPEOF در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۳۵- فانکشن LAST_INSERT_ROWID در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۳۶- فانکشن SQLITE_VERSION در اس‌کیوال لایت ۲۳ آبان، ۱۳۹۴
۳۷- فانکشن COUNT در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۳۸- فانکشن TOTAL و SUM در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۳۹- فانکشن MIN و MAX در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۴۰- فانکشن AVG در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۴۱- عملکرد GROUP BY در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۴۲- عملکرد HAVING در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۴۳- عملکرد DATETIME در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۴۴- استفاده از نوع زمان در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۴۵- روز ژولیوسی در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۴۶- عملکرد STRFTIME در اس‌کیوال لایت ۳۰ آبان، ۱۳۹۴
۴۷- تطبیق ها در اس‌کیوال لایت ۱ آذر، ۱۳۹۴
۴۸- دستور ORDER BY در اس‌کیوال لایت ۱ آذر، ۱۳۹۴
۴۹- دستور DISTINCT در اس‌کیوال لایت ۱ آذر، ۱۳۹۴
۵۰- ساختن INDEX در اس‌کیوال لایت ۱ آذر، ۱۳۹۴