PhpStorm ترفندهای

PhpStorm ترفندهای

۴- ترفندهای PHPStorm قسمت سوم
۸ دقیقه ٣۰ ثانیه

٢۰ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- چرا یادگیری IDE به نفع ماست؟
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢
۲- ترفندهای PHPStorm قسمت اول
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣
۳- ترفندهای PHPStorm قسمت دوم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۴
۴- ترفندهای PHPStorm قسمت سوم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۵
۵- ترفندهای PHPStorm قسمت چهارم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۶
۶- ترفندهای PHPStorm قسمت پنجم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۷
۷- ترفندهای PHPStorm قسمت ششم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۸
۸- ترفندهای PHPStorm قسمت هفتم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۹
۹- ترفندهای PHPStorm قسمت هشتم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۰
۱۰- ترفندهای PHPStorm قسمت نهم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١١
۱۱- ترفندهای PHPStorm قسمت دهم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١٢
۱۲- ترفندهای PHPStorm قسمت یازدهم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١٣
۱۳- ترفندهای PHPStorm قسمت دوازدهم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۴
۱۴- ترفندهای PHPStorm قسمت سیزدهم
۳۰ آذر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۵
۱۵- ترفندهای PHPStorm قسمت چهاردهم
۱ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۶
۱۶- ترفندهای PHPStorm قسمت پانزدهم
۱ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۷
۱۷- ترفندهای PHPStorm قسمت شانزدهم
۱ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۸
۱۸- ترفندهای PHPStorm قسمت هفدهم
۱ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۰
رنگ و قلم در PhpStorm و بروزرسانی
۲۲ امرداد، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش

PhpStorm محیط توسعه ی نرم افزار تحت وب هست که توسط کمپانی JetBrains تولید شده است. IDEهای تولیدی توسط شرکت JetBrains یکی از بهترین IDEهای حال حاضر دنیا هستند که تمرکز آنها بیشتر روی رفاه برنامه نویس ها بنا شده اند. اگر به عنوان برنامه نویس و توسعه دهنده کار می کنید و در هفته حدود ۲۰ تا ۵۰ ساعت با کامپیوتر و کد کار می کنید، بهتر نیست محیط توسعه ی نرم افزار شمــــا بهترین محیط باشد و هر اینچ آن را یاد بگیرید. اگر به این ایده پایبند هستید پس تماشای این ویدیوها را خیلی به شما توصیه می کنیم. کار با PhpStorm بعد از این ویدیوها خیلی سریعتر و به صورت جادو خواهد بود.

خوش آمدید به ترفندهای PHPStorm توسط پارس کلیک.

برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc