اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
آموزش ساخت اپ برای مک

آموزش ساخت اپ برای مک

۱- آموزش ساخت اپ برای مک

٣٢ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- آموزش ساخت اپ برای مک
۸ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢
۲- فعل و انفعال ساده
۸ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣
۳- اتصال فوری
۸ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴
۴- دوره ی زندگی اپلیکیشن
۸ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵
۵- عیب یابی اتصال
۸ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۶
۶- ساخت کلاس کنترلر
۸ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۷
۷- ساخت Alert یا علائم
۸ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۸
۸- نمایندگی یا Delegate برای هر اپلیکیشن
۸ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۹
۹- کار کردن با XIB فایل
۸ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۰
۱۰- کار کردن با دگمه ها
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١١
۱۱- کار کردن با حالت دگمه ها
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١٢
١٣
۱۳- تکست فیلدها
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۴
۱۴- فرمت کردن شماره ها
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۵
۱۵- لغزنده ها یا Sliders برای ساخت اپ
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۶
۱۶- طرح بندی
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۷
۱۷- طرح بندی اوتوماتیک
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۸
۱۸- طرح بندی ابزارها
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۹
۱۹- کار با Table View یا جدول
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۰
۲۰- کار با Key, Value یا کلید و مقدار
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢١
۲۱- کار با Bindings یا بستن
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٢
۲۲- کار با Comlpex Bindings یا بست های پیچیده
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٣
۲۳- کار با Array Controller یا کنترل آرایه ها
۹ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۴
۲۴- کار با Debugger و رفع خطاها
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۵
۲۵- گرفتن Exceptions و گرفتن خطاها
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۶
۲۶- ساختن Assertion و ساخت خطا
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۷
۲۷- آرشیو کردن اپ
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۸
۲۸- ورژن Debug برای آرشیو کردن اپ
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۰
٣١
۳۱- قابلیت Full Screen یا بزرگ کردن پنجره
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٢
۳۲- آیکان ها برای اپ
۱۰ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش

با زبان سوییفت و کاکائو در این قسمت برای مک اپلیکیشن خواهیم ساخت. سویفت ۱ در این مجموعه استفاده خواهد شد و به یاد داشته باشید که در آینده این زبان بروزرسانی خواهد شد. بنابراین شما هم باید خودتون رو بروزرسانی کنید.