منتشر شده در ۸ فروردین، ۱۳۹۴

آموزش ساخت اپ برای مک
۱- آموزش ساخت اپ برای مک

٣٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

با زبان سوییفت و کاکائو در این قسمت برای مک اپلیکیشن خواهیم ساخت. سویفت ۱ در این مجموعه استفاده خواهد شد و به یاد داشته باشید که در آینده این زبان بروزرسانی خواهد شد. بنابراین شما هم باید خودتون رو بروزرسانی کنید.

۱- آموزش ساخت اپ برای مک

۸ فروردین، ۱۳۹۴

۲- فعل و انفعال ساده

۸ فروردین، ۱۳۹۴

۳- اتصال فوری

۸ فروردین، ۱۳۹۴

۴- دوره ی زندگی اپلیکیشن

۸ فروردین، ۱۳۹۴

۵- عیب یابی اتصال

۸ فروردین، ۱۳۹۴

۶- ساخت کلاس کنترلر

۸ فروردین، ۱۳۹۴

۷- ساخت Alert یا علائم

۸ فروردین، ۱۳۹۴

۸- نمایندگی یا Delegate برای هر اپلیکیشن

۸ فروردین، ۱۳۹۴

۹- کار کردن با XIB فایل

۸ فروردین، ۱۳۹۴

۱۰- کار کردن با دگمه ها

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۱۱- کار کردن با حالت دگمه ها

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۱۲- نکته ی خیلی مهم در مورد HIG قبل از ساخت اپ

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۱۳- تکست فیلدها

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۱۴- فرمت کردن شماره ها

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۱۵- لغزنده ها یا Sliders برای ساخت اپ

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۱۶- طرح بندی

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۱۷- طرح بندی اوتوماتیک

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۱۸- طرح بندی ابزارها

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۱۹- کار با Table View یا جدول

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۲۰- کار با Key, Value یا کلید و مقدار

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۲۱- کار با Bindings یا بستن

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۲۲- کار با Comlpex Bindings یا بست های پیچیده

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۲۳- کار با Array Controller یا کنترل آرایه ها

۹ فروردین، ۱۳۹۴

۲۴- کار با Debugger و رفع خطاها

۱۰ فروردین، ۱۳۹۴

۲۵- گرفتن Exceptions و گرفتن خطاها

۱۰ فروردین، ۱۳۹۴

۲۶- ساختن Assertion و ساخت خطا

۱۰ فروردین، ۱۳۹۴

۲۷- آرشیو کردن اپ

۱۰ فروردین، ۱۳۹۴

۲۸- ورژن Debug برای آرشیو کردن اپ

۱۰ فروردین، ۱۳۹۴

۲۹- توضیح درباره ی Sandboxing یا استفاده از قابلیت ها

۱۰ فروردین، ۱۳۹۴

۳۰- هویت برنامه نویس Developer ID برای بیرون دادن اپ

۱۰ فروردین، ۱۳۹۴

۳۱- قابلیت Full Screen یا بزرگ کردن پنجره

۱۰ فروردین، ۱۳۹۴

۳۲- آیکان ها برای اپ

۱۰ فروردین، ۱۳۹۴