منتشر شده در ۸ فروردین، ۱۳۹۴

آموزش ساخت اپ برای مک
۱- آموزش ساخت اپ برای مک

٣٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

با زبان سوییفت و کاکائو در این قسمت برای مک اپلیکیشن خواهیم ساخت. سویفت ۱ در این مجموعه استفاده خواهد شد و به یاد داشته باشید که در آینده این زبان بروزرسانی خواهد شد. بنابراین شما هم باید خودتون رو بروزرسانی کنید.

۱- آموزش ساخت اپ برای مک ۸ فروردین، ۱۳۹۴
۲- فعل و انفعال ساده ۸ فروردین، ۱۳۹۴
۳- اتصال فوری ۸ فروردین، ۱۳۹۴
۴- دوره ی زندگی اپلیکیشن ۸ فروردین، ۱۳۹۴
۵- عیب یابی اتصال ۸ فروردین، ۱۳۹۴
۶- ساخت کلاس کنترلر ۸ فروردین، ۱۳۹۴
۷- ساخت Alert یا علائم ۸ فروردین، ۱۳۹۴
۸- نمایندگی یا Delegate برای هر اپلیکیشن ۸ فروردین، ۱۳۹۴
۹- کار کردن با XIB فایل ۸ فروردین، ۱۳۹۴
۱۰- کار کردن با دگمه ها ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۱- کار کردن با حالت دگمه ها ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۲- نکته ی خیلی مهم در مورد HIG قبل از ساخت اپ ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۳- تکست فیلدها ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۴- فرمت کردن شماره ها ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۵- لغزنده ها یا Sliders برای ساخت اپ ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۶- طرح بندی ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۷- طرح بندی اوتوماتیک ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۸- طرح بندی ابزارها ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۱۹- کار با Table View یا جدول ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۲۰- کار با Key, Value یا کلید و مقدار ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۲۱- کار با Bindings یا بستن ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۲۲- کار با Comlpex Bindings یا بست های پیچیده ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۲۳- کار با Array Controller یا کنترل آرایه ها ۹ فروردین، ۱۳۹۴
۲۴- کار با Debugger و رفع خطاها ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۲۵- گرفتن Exceptions و گرفتن خطاها ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۲۶- ساختن Assertion و ساخت خطا ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۲۷- آرشیو کردن اپ ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۲۸- ورژن Debug برای آرشیو کردن اپ ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۲۹- توضیح درباره ی Sandboxing یا استفاده از قابلیت ها ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۳۰- هویت برنامه نویس Developer ID برای بیرون دادن اپ ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۳۱- قابلیت Full Screen یا بزرگ کردن پنجره ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴
۳۲- آیکان ها برای اپ ۱۰ فروردین، ۱۳۹۴