CoffeeScript آموزش کافی اسکریپت

CoffeeScript آموزش کافی اسکریپت

۱- کافی اسکریپت چیست؟

١۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- کافی اسکریپت چیست؟
۲۰ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢
۲- نصب گالپ جی اس
۲۰ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣
۳- اولین وظیفه گالپ جی اس
۲۰ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴
۴- بارگذاری به صورت اتوماتیک
۲۰ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵
۵- کار با سَس و گالپ جی اس
۲۲ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۶
۶- کار با کافی اسکریپت و گالپ جی اس
۲۲ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۷
۷- مقدمات کافی اسکریپت
۲۲ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۸
۸- آماده کردن پروژه
۲۲ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۹
۹- انواع متغیرها در کافی اسکریپت
۲۲ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۰
۱۰- آرایه ها در کافی اسکریپت
۲۳ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١١
۱۱- شرط ها در کافی اسکریپت
۲۳ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١٢
۱۲- حلقه ها در کافی اسکریپت
۲۳ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١٣
۱۳- فانکشن ها در کافی اسکریپت
۲۳ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۴
۱۴- اسپلت در کافی اسکریپت
۲۳ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۵
۱۵- سوییچ در کافی اسکریپت
۲۳ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۶
۱۶- آخرین درس کافی اسکریپت
۲۳ مهر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش

کافی‌اسکریپت یک زبان برنامه‌نویسی که به جاوااسکریپت کامپایل می‌شود. این زبان زیبایی‌های لغوی که از روبی، پایتون و هسکل الهام گرفته شده را برای زیادکردن اختصار و خوانایی جاوااسکریپت می‌افزاید و همچنین قابلیت‌های پیچیده‌ای مانند ادراک از آرایه‌ها و تطابق بر الگو افزوده؛ کافی‌اسکریپت به صورت پیشگویانه به جاوااسکریپت کامپایل می‌گردد. برنامه‌ها با مقدار کمتری کد (معمولاً با ۱/۳ تعداد خط کد کمتر) در کافی‌اسکریپت نوشته می‌شوند بدون اینکه هیچ اثری در کارایی زمان اجرا داشته باشد. از ۱۶ مارس ۲۰۱۱، کافی‌اسکریپت در گیت‌هاب در فهرست پروژه‌هایی با بیشترین بازدید قرار داده شده‌است.

خوش آمدید به آموزش کامل کافی اسکریپت توسط پارس کلیک.
در این مجموعه سعی شده که کافی اسکریپت به همراه گالپ جی اس آموزش داده شود.

برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc