Node.js آموزش نُود. جی اس

Node.js آموزش نُود. جی اس

۲- نصب نود جی اس
٢ دقیقه ۴۴ ثانیه

٣۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- نود جی اس چیست؟
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢
۲- نصب نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣
۳- آبجکت global در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۴
۴- مبحث process argv در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۵
۵- مبحث Standard I/O در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۶
۶- کار با زمان در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۷
۷- ماژول های درونی در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۸
۸- مبحث Event Emitter در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١٢
۱۲- کار با فایل سیستم در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١٣
۱۳- خواندن فایل ها در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۴
۱۴- نوشتن فایل ها در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۵
۱۵- ساخت پوشه در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۶
١۷
١۸
١۹
٢۰
۲۰- درخواست توسط HTTPS در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢١
۲۱- ساخت وب سِرور در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢٢
۲۲- سرو کردن فایل ها در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢٣
۲۳- ساخت API در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۵
۲۵- کار با NPM در نود جی اس
۲۹ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۶
٢۷
۲۷- سرور httpster در نود جی اس
۳۰ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۸
۲۸- فایل package json در نود جی اس
۳۰ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۹
۲۹- معرفی express در نود جی اس
۳۰ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣١
٣٢
۳۲- راه اندازی WebSocket در نود جی اس
۳۰ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣٣
٣۴
٣۵
۳۵- تست کردن در نود جی اس
۳۰ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣۶
۳۶- قرار دادن اپ نود جی اس روی سرور
۳۰ دی، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش

نود.جی‌اس Node.js یک چارچوب نرم‌افزاری ورودی/خروجی برای پایهٔ رویداد Event برای موتور جاوااسکریپت V8 برای سکوهای شبه یونیکس است. آن توسط ریان دال Ryan Dahl ساخته شده و رشد آن توسط جوینت Joyent که دال را استخدام کرده‌است حمایت می‌شود. Node.js به هدف این است که مشابه توئیستد Twisted برای پایتون، Perl Object Environment برای پرل و EventMachine برای روبی شود. Node، بر خلاف جاوااسکریپت در مرورگر اجرا نمی‌شود بلکه به جاوااسکریپت تحت کارساز مربوط است. Node.js برخی مشخصات CommonJS را پیاده سازی می‌کند. Node.js شامل یک محیط یک محیط REPL (حلقهٔ خواندن-اجرا کردن-چاپ کردن) برای آزمایش گرفتن تعاملی است.

خوش آمدید به آموزش Node.JS توسط پارس کلیک.

برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc