منتشر شده در ۴ آبان، ۱۳۹۴

PostgreSQL آموزش پستگرس‌کیوال
۱۱- نوع داده های عددی در پستگرس‌کیوال
٣ دقیقه ٣٣ ثانیه

۴۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

پُستگْرِس‌کیواِل، یا به طور ساده‌تر پُستگْرِس، یک سامانه مدیریت پایگاه داده‌های شی-رابطه‌ای است که برای سکوهای مختلفی از جمله لینوکس، فری بی‌اس‌دی، ویندوز، و مک اواس ده موجود است. پستگرس‌کیوال توسط گروه توسعه سراسری پستگرس‌کیوال توسعه داده می‌شود، که شامل تعداد زیادی از افراد داوطلب است. پستگرس‌کیوال بخش اعظم استاندارد اس‌کیوال:۲۰۰۸ را پیاده‌سازی می‌کند، ACID-موافق است، کاملا تراکنشی است (این شامل شرح‌های تعریف داده نیز می‌شود)، ارای نوع داده‌ها، عملگرها، روش‌های فهرست، توابع، توابع جمع‌بندی، زبان‌های رویه‌ای قابل توسعه است، و دارای افزونه‌های بسیاری است که توسط دیگران ایجاد شده است.

۱- پستگرس‌کیوال PostgreSQL چیست؟

۴ آبان، ۱۳۹۴

۲- نصب پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۳- کار با phpPgAdmin و pgAdmin3 در پستگرس

۴ آبان، ۱۳۹۴

۴- نصب فایل های تمرینی

۴ آبان، ۱۳۹۴

۵- پستگرس‌کیوال چطور کار میکند؟

۴ آبان، ۱۳۹۴

۶- ساخت دیتابیس در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۷- ساخت جدول در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۸- ساخت ایندکس در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۹- ساخت ستون آی دی در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۱۰- نوع داده ها در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۱۱- نوع داده های عددی در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۱۲- نوع داده های اعشاری در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۱۳- اعداد واقعی در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۱۴- نوع داده های متنی در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۱۵- بولی ها در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۱۶- تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال

۴ آبان، ۱۳۹۴

۱۷- ذخیره کردن در ستون های جدول

۵ آبان، ۱۳۹۴

۱۸- خواندن ردیف ها و اسم گذاری ستون ها

۵ آبان، ۱۳۹۴

۱۹- ملحق کردن جدول ها

۵ آبان، ۱۳۹۴

۲۰- بیان ها در پستگرس‌کیوال

۵ آبان، ۱۳۹۴

۲۱- معرفی LIKE, ILIKE و SIMILAR TO در پستگرس‌کیوال

۵ آبان، ۱۳۹۴

۲۲- معرفی CASE و شرطی ها در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۲۳- تبدیل داده ها به هم با CAST در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۲۴- علایم ریاضی در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۲۵- عملیات ریاضی در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۲۶- مقدار متن و کاراکترها در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۲۷- ملحق کردن متن در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۲۸- محل کاراکترها در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۲۹- جایگذین کردن متن در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۳۰- بریدن فاصله های متن در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۳۱- فرمت کردن اعداد در پستگرس‌کیوال

۶ آبان، ۱۳۹۴

۳۲- تاریخ و زمان حال در پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۳۳- زمان جغرافیایی در پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۳۴- حساب تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۳۵- استخراج از زمان در پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۳۶- پی اچ پی و پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۳۷- پی اچ پی pgsql و پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۳۸- پی اچ پی PDO و پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۳۹- کتابخانه پی اچ پی برای کار با پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۴۰- نگاهی به اپ CRUD برای پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۴۱- نصب وب اپ برای پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۴۲- کار با وب اپ و پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۴۳- نگاهی به کدهای CRUD برای پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۴۴- نگاهی به کدهای دیتابیس برای پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴

۴۵- نگاهی به کدهای آخر برای پستگرس‌کیوال

۷ آبان، ۱۳۹۴