منتشر شده در ۴ آبان، ۱۳۹۴

PostgreSQL آموزش پستگرس‌کیوال
۱- پستگرس‌کیوال PostgreSQL چیست؟

۴۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

پُستگْرِس‌کیواِل، یا به طور ساده‌تر پُستگْرِس، یک سامانه مدیریت پایگاه داده‌های شی-رابطه‌ای است که برای سکوهای مختلفی از جمله لینوکس، فری بی‌اس‌دی، ویندوز، و مک اواس ده موجود است. پستگرس‌کیوال توسط گروه توسعه سراسری پستگرس‌کیوال توسعه داده می‌شود، که شامل تعداد زیادی از افراد داوطلب است. پستگرس‌کیوال بخش اعظم استاندارد اس‌کیوال:۲۰۰۸ را پیاده‌سازی می‌کند، ACID-موافق است، کاملا تراکنشی است (این شامل شرح‌های تعریف داده نیز می‌شود)، ارای نوع داده‌ها، عملگرها، روش‌های فهرست، توابع، توابع جمع‌بندی، زبان‌های رویه‌ای قابل توسعه است، و دارای افزونه‌های بسیاری است که توسط دیگران ایجاد شده است.
۱- پستگرس‌کیوال PostgreSQL چیست؟ ۴ آبان، ۱۳۹۴
۲- نصب پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۳- کار با phpPgAdmin و pgAdmin3 در پستگرس ۴ آبان، ۱۳۹۴
۴- نصب فایل های تمرینی ۴ آبان، ۱۳۹۴
۵- پستگرس‌کیوال چطور کار میکند؟ ۴ آبان، ۱۳۹۴
۶- ساخت دیتابیس در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۷- ساخت جدول در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۸- ساخت ایندکس در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۹- ساخت ستون آی دی در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۱۰- نوع داده ها در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۱۱- نوع داده های عددی در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۱۲- نوع داده های اعشاری در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۱۳- اعداد واقعی در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۱۴- نوع داده های متنی در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۱۵- بولی ها در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۱۶- تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال ۴ آبان، ۱۳۹۴
۱۷- ذخیره کردن در ستون های جدول ۵ آبان، ۱۳۹۴
۱۸- خواندن ردیف ها و اسم گذاری ستون ها ۵ آبان، ۱۳۹۴
۱۹- ملحق کردن جدول ها ۵ آبان، ۱۳۹۴
۲۰- بیان ها در پستگرس‌کیوال ۵ آبان، ۱۳۹۴
۲۱- معرفی LIKE, ILIKE و SIMILAR TO در پستگرس‌کیوال ۵ آبان، ۱۳۹۴
۲۲- معرفی CASE و شرطی ها در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۲۳- تبدیل داده ها به هم با CAST در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۲۴- علایم ریاضی در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۲۵- عملیات ریاضی در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۲۶- مقدار متن و کاراکترها در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۲۷- ملحق کردن متن در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۲۸- محل کاراکترها در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۲۹- جایگذین کردن متن در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۳۰- بریدن فاصله های متن در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۳۱- فرمت کردن اعداد در پستگرس‌کیوال ۶ آبان، ۱۳۹۴
۳۲- تاریخ و زمان حال در پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۳۳- زمان جغرافیایی در پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۳۴- حساب تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۳۵- استخراج از زمان در پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۳۶- پی اچ پی و پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۳۷- پی اچ پی pgsql و پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۳۸- پی اچ پی PDO و پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۳۹- کتابخانه پی اچ پی برای کار با پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۴۰- نگاهی به اپ CRUD برای پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۴۱- نصب وب اپ برای پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۴۲- کار با وب اپ و پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۴۳- نگاهی به کدهای CRUD برای پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۴۴- نگاهی به کدهای دیتابیس برای پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴
۴۵- نگاهی به کدهای آخر برای پستگرس‌کیوال ۷ آبان، ۱۳۹۴