اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
PostgreSQL آموزش پستگرس‌کیوال

PostgreSQL آموزش پستگرس‌کیوال

۱- پستگرس‌کیوال PostgreSQL چیست؟

۴۵ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- پستگرس‌کیوال PostgreSQL چیست؟
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢
۲- نصب پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣
۳- کار با phpPgAdmin و pgAdmin3 در پستگرس
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴
۴- نصب فایل های تمرینی
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵
۵- پستگرس‌کیوال چطور کار میکند؟
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۶
۶- ساخت دیتابیس در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۷
۷- ساخت جدول در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۸
۸- ساخت ایندکس در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۹
۹- ساخت ستون آی دی در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۰
۱۰- نوع داده ها در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١١
١٣
۱۳- اعداد واقعی در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۴
١۵
۱۵- بولی ها در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۶
۱۶- تاریخ و زمان در پستگرس‌کیوال
۴ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۷
۱۷- ذخیره کردن در ستون های جدول
۵ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۸
١۹
۱۹- ملحق کردن جدول ها
۵ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۰
۲۰- بیان ها در پستگرس‌کیوال
۵ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٢
٢۴
۲۴- علایم ریاضی در پستگرس‌کیوال
۶ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۵
۲۵- عملیات ریاضی در پستگرس‌کیوال
۶ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۷
۲۷- ملحق کردن متن در پستگرس‌کیوال
۶ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۸
۲۸- محل کاراکترها در پستگرس‌کیوال
۶ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۹
٣١
٣٢
٣٣
۳۳- زمان جغرافیایی در پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۴
٣۵
٣۶
۳۶- پی اچ پی و پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۷
۳۷- پی اچ پی pgsql و پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۸
۳۸- پی اچ پی PDO و پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۰
۴١
۴۱- نصب وب اپ برای پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴٢
۴۲- کار با وب اپ و پستگرس‌کیوال
۷ آبان، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش

پُستگْرِس‌کیواِل، یا به طور ساده‌تر پُستگْرِس، یک سامانه مدیریت پایگاه داده‌های شی-رابطه‌ای است که برای سکوهای مختلفی از جمله لینوکس، فری بی‌اس‌دی، ویندوز، و مک اواس ده موجود است. پستگرس‌کیوال توسط گروه توسعه سراسری پستگرس‌کیوال توسعه داده می‌شود، که شامل تعداد زیادی از افراد داوطلب است.

پستگرس‌کیوال بخش اعظم استاندارد اس‌کیوال:۲۰۰۸ را پیاده‌سازی می‌کند، ACID-موافق است، کاملا تراکنشی است (این شامل شرح‌های تعریف داده نیز می‌شود)، ارای نوع داده‌ها، عملگرها، روش‌های فهرست، توابع، توابع جمع‌بندی، زبان‌های رویه‌ای قابل توسعه است، و دارای افزونه‌های بسیاری است که توسط دیگران ایجاد شده است.