PHP 7 قابلیت های جدید

PHP 7 قابلیت های جدید

۲- پی اچ پی ۷ قسمت دوم
۶ دقیقه ۵۶ ثانیه

١۰ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- پی اچ پی ۷ قسمت اول
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش
٢
۲- پی اچ پی ۷ قسمت دوم
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش
٣
۳- پی اچ پی ۷ قسمت سوم
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش
۴
۴- پی اچ پی ۷ قسمت چهارم
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش
۵
۵- پی اچ پی ۷ قسمت پنجم
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش
۶
۶- پی اچ پی ۷ قسمت ششم
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش
۷
۷- پی اچ پی ۷ قسمت هفتم
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش
۸
۸- پی اچ پی ۷ قسمت هشتم
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش
۹
۹- پی اچ پی ۷ قسمت نهم
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش
١۰
۱۰- پی اچ پی ۷ قسمت دهم
۲۶ آذر، ۱۳۹۴ — ۶ سال پیش

نسخه ی هفت پی اچ پی اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی بیرون آمد. بنا به گفته ی سایت پی اچ پی، این مهمترین اتفاق سال ۲۰۱۵ میلادی هست. پی اچ پی در وبسایت خود نوشته:

  • این نسخه ی پی اچ پی دوبرابر سریعتر از ورژن های قبلی پی اچ پی هست
  • استفاده از حافظه به مراتب کمتر شده
  • نحوه ی بکارگیری عوض شده
  • از ۶۴ بیت همیشه استفاده میشود
  • خیلی از خطاها به اخطار تجزیه تبدیل شده
  • و خیلی قابلیت های دیگر که در این درس ما به معرفی آنها خواهیم پرداخت

خوش آمدید به قابلیت های پی اچ پی ۷ توسط پارس کلیک.

برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc