منتشر شده در ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳

WordPress ساخت پوسته از پایه برای وردپرس
۱- ساخت پوسته از پایه برای وردپرس

۵۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

سادگی نصب پوسته در وردپرس این CMS رو معروف کرده اما تا حالا شده بخواهید یک پوسته ای رو از پایه برای وردپرس بسازید؟ در این درس با استفاده از Underscore یاد خواهیم گرفت که برای وردپرس پوسته بسازیم و اون رو گسترش بدیم. در این درس خواهید دید که زیاد هم سخت نیست که پوسته ای رو برای وردپرس درست کنیم. فقط باید معلومات سی اس اس و جاواسکریپت شما خوب باشه.
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۱ امرداد، ۱۳۹۳
۳۱ امرداد، ۱۳۹۳
۳۱ امرداد، ۱۳۹۳
۳۱ امرداد، ۱۳۹۳