منتشر شده در ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳

WordPress ساخت پوسته از پایه برای وردپرس
۱- ساخت پوسته از پایه برای وردپرس

۵۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

سادگی نصب پوسته در وردپرس این CMS رو معروف کرده اما تا حالا شده بخواهید یک پوسته ای رو از پایه برای وردپرس بسازید؟ در این درس با استفاده از Underscore یاد خواهیم گرفت که برای وردپرس پوسته بسازیم و اون رو گسترش بدیم. در این درس خواهید دید که زیاد هم سخت نیست که پوسته ای رو برای وردپرس درست کنیم. فقط باید معلومات سی اس اس و جاواسکریپت شما خوب باشه.
۱- ساخت پوسته از پایه برای وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۲- نصب لزومات برای ساخت پوسته از پایه در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۳- تنظیم style css برای ساخت پوسته در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۴- درک فایل functions php در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۵- استفاده از قلم در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۶- استایل به پوسته در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۷- استایل به قالب برای پوسته در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۸- قالب موبایل برای پوسته در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۹- استایل سرساز برای پوسته در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۱۰- مخفی کردن سرساز برای پوسته در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۱۱- اضافه کردن عکس به سرساز برای پوسته در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۱۲- اتمام کار سرساز برای پوسته در وردپرس ۲۶ امرداد، ۱۳۹۳
۱۳- استایل به منو برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۱۴- دسترسی به منو از طریق کیبورد برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۱۵- استایل موبایل منو برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۱۶- منوی آیکان های اجتماعی برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۱۷- آیکان های اجتماعی برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۱۸- ساختن فیلد جستجو برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۱۹- استایل فیلد جستجو برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰- اتمام کار فیلد جستجو برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۱- ساختن ویجت برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲- استایل ویجت پاورقی برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳- استایل ویجت کناری برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۴- استایلهای مجزای هر ویجت برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۵- استفاده از Masonry برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶- استایل به پست برای پوسته در وردپرس ۲۷ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷- تغییر عنصرهای meta تگ ۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸- استایل حروف در وردپرس ۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۲۹- واکنش دار کردن meta تگ ها ۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰- استایل به تگ blockquote در وردپرس ۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۳۱- بیرون کشیدن تگ blockquote در وردپرس ۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۳۲- استایل به caption در وردپرس ۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۳۳- استایل به گالری ۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۳۴- استایل به نویگیشن ۲۸ امرداد، ۱۳۹۳
۳۵- استایل به نظرات برای پوسته در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۶- تغییر آواتار برای پوسته در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۷- تغییر بدنه نظرات برای پوسته در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۸- استایل خاص به نظرات نویسنده در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳۹- استایل به فرم نظرات در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۴۰- اضافه کردن اندازه عکس نمایشی در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۴۱- اضافه کردن عکس نمایشی در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۴۲- استایل دادن به عکس نمایشی در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۴۳- استایل دادن به صفحه اصلی در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۴۴- اضافه کردن excerpts به صفحه اصلی در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۴۵- اضافه کردن لینک ادامه مطلب به صفحه اصلی در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۴۶- استایل به عکس برای پستهای صفحه اصلی در وردپرس ۳۰ امرداد، ۱۳۹۳
۴۷- صفحه گذاری برای پستها در وردپرس ۳۱ امرداد، ۱۳۹۳
۴۸- استایل برای پستهای چسبنده در وردپرس ۳۱ امرداد، ۱۳۹۳
۴۹- استایل برای پستهای فرمت دار در وردپرس ۳۱ امرداد، ۱۳۹۳
۵۰- استایل فقط برای پست اول در صفحه اول در وردپرس ۳۱ امرداد، ۱۳۹۳