Ruby on Rails آموزش روبی آن ریلز

Ruby on Rails آموزش روبی آن ریلز

۱- معرفی روبی آن ریلز

١١۷ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- معرفی روبی آن ریلز
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢
٣
۴
۴- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت اول
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵
۵- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت دوم
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۶
۶- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت سوم
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۷
۸
۹
۹- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت ششم
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۰
١١
١٢
٢٢
۲۲- ساخت پروژه جدید در روبی آن ریلز
۲۴ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢٣
۲۳- معرفی Bundler در روبی آن ریلز
۲۴ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۵
۲۵- تولید ControllerView در روبی آن ریلز
۲۵ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۶
۲۶- ترکیب فایل ها در روبی آن ریلز
۲۵ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۸
۲۸- مسیر یا Route در روبی آن ریلز
۲۵ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۹
۲۹- ارائه قالب در روبی آن ریلز
۲۶ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۰
٣٢
۳۲- مبحث Instance Variables در روبی آن ریلز
۲۶ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣٣
۳۳- لینک ها در روبی آن ریلز
۲۶ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۴
۳۴- لینک با پارامتر در روبی آن ریلز
۲۷ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۵
٣۶
۳۶- ساخت یک دیتابیس در روبی آن ریلز
۲۷ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۷
٣۸
۳۸- معرفی rake در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۹
۳۹- معرفی migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۰
۴۰- تولید migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴١
۴۱- اجرای migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴٢
۴۲- متودهای migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴٣
۴۳- خطاهای migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۶
۴۶- تولید مدل در روبی آن ریلز
۲۹ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۷
۴۷- کنسول در روبی آن ریلز
۲۹ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۸
۴۸- درست کردن رکورد در روبی آن ریلز
۳۰ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۹
۴۹- بروز کردن رکورد در روبی آن ریلز
۳۰ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵۰
۵۰- حذف کردن رکورد در روبی آن ریلز
۳۰ تیر، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش

روبی آن ریلز یا به صورت ساده ریلز، یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، آزاد و متن‌باز است که از زبان برنامه‌نویسی روبی استفاده می‌کند. هدف ریلز، ایجاد یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، که از روش توسعه سریع برای برنامه‌نویسان وب استفاده می‌کند، است.

از این ویدئو خوشتون اومد؟ لایک کنید پس.
برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc

به آموزش SEO بهینه سازی موتور جستجو خوش آمدید. قبل از اینکه این آموزش ها را تماشا کنید حتما آموزش های روبی را تماشا کنید چون در این قسمت از روبی حرفی زده نخواهد شد بلکه فقط درباره ی فریم ورک ریلز صحبت خواهد شد.