منتشر شده در ۲۱ تیر، ۱۳۹۴

Ruby on Rails آموزش روبی آن ریلز
۱- معرفی روبی آن ریلز

١١۷ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

روبی آن ریلز یا به صورت ساده ریلز، یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، آزاد و متن‌باز است که از زبان برنامه‌نویسی روبی استفاده می‌کند. هدف ریلز، ایجاد یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، که از روش توسعه سریع برای برنامه‌نویسان وب استفاده می‌کند، است.

۱- معرفی روبی آن ریلز ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۲- چرا از روبی آن ریلز استفاده کنیم؟ ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۳- مدل نما کنترل‌گر در روبی آن ریلز ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۴- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت اول ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۵- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت دوم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۶- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت سوم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۷- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت چهارم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۸- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت پنجم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۹- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت ششم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۱۰- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت هفتم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۱۱- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت هشتم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۱۲- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت نهم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۱۳- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت اول ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۱۴- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت دوم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۱۵- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت سوم ۲۱ تیر، ۱۳۹۴
۱۶- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت چهارم ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۱۷- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت پنجم ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۱۸- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت ششم ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۱۹- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت هفتم ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۰- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت هشتم ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۱- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت نهم ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۲- ساخت پروژه جدید در روبی آن ریلز ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۳- معرفی Bundler در روبی آن ریلز ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۴- دسترسی و اجرای سِرور در روبی آن ریلز ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
۲۵- تولید ControllerView در روبی آن ریلز ۲۵ تیر، ۱۳۹۴
۲۶- ترکیب فایل ها در روبی آن ریلز ۲۵ تیر، ۱۳۹۴
۲۷- نحوه درخواست از سِرور در روبی آن ریلز ۲۵ تیر، ۱۳۹۴
۲۸- مسیر یا Route در روبی آن ریلز ۲۵ تیر، ۱۳۹۴
۲۹- ارائه قالب در روبی آن ریلز ۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۳۰- اقدام به تغییر مسیر در روبی آن ریلز ۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۳۱- قرار دادن کد درون قالب ها در روبی آن ریلز ۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۳۲- مبحث Instance Variables در روبی آن ریلز ۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۳۳- لینک ها در روبی آن ریلز ۲۶ تیر، ۱۳۹۴
۳۴- لینک با پارامتر در روبی آن ریلز ۲۷ تیر، ۱۳۹۴
۳۵- معرفی دیتابیس ها در روبی آن ریلز ۲۷ تیر، ۱۳۹۴
۳۶- ساخت یک دیتابیس در روبی آن ریلز ۲۷ تیر، ۱۳۹۴
۳۷- تنظیمات یک پروژه در روبی آن ریلز ۲۷ تیر، ۱۳۹۴
۳۸- معرفی rake در روبی آن ریلز ۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۳۹- معرفی migration در روبی آن ریلز ۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۴۰- تولید migration در روبی آن ریلز ۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۴۱- اجرای migration در روبی آن ریلز ۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۴۲- متودهای migration در روبی آن ریلز ۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۴۳- خطاهای migration در روبی آن ریلز ۲۸ تیر، ۱۳۹۴
۴۴- درست کردن جدولهای دیتابیس در روبی آن ریلز ۲۹ تیر، ۱۳۹۴
۴۵- معرفی ActiveRecord & ActiveRelation در روبی آن ریلز ۲۹ تیر، ۱۳۹۴
۴۶- تولید مدل در روبی آن ریلز ۲۹ تیر، ۱۳۹۴
۴۷- کنسول در روبی آن ریلز ۲۹ تیر، ۱۳۹۴
۴۸- درست کردن رکورد در روبی آن ریلز ۳۰ تیر، ۱۳۹۴
۴۹- بروز کردن رکورد در روبی آن ریلز ۳۰ تیر، ۱۳۹۴
۵۰- حذف کردن رکورد در روبی آن ریلز ۳۰ تیر، ۱۳۹۴