منتشر شده در ۲۱ تیر، ۱۳۹۴

Ruby on Rails آموزش روبی آن ریلز
۱- معرفی روبی آن ریلز

١١۷ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

روبی آن ریلز یا به صورت ساده ریلز، یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، آزاد و متن‌باز است که از زبان برنامه‌نویسی روبی استفاده می‌کند. هدف ریلز، ایجاد یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، که از روش توسعه سریع برای برنامه‌نویسان وب استفاده می‌کند، است.

۱- معرفی روبی آن ریلز

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۲- چرا از روبی آن ریلز استفاده کنیم؟

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۳- مدل نما کنترل‌گر در روبی آن ریلز

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۴- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت اول

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۵- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت دوم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۶- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت سوم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۷- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت چهارم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۸- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت پنجم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۹- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت ششم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۱۰- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت هفتم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۱۱- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت هشتم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۱۲- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت نهم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۱۳- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت اول

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۱۴- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت دوم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۱۵- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت سوم

۲۱ تیر، ۱۳۹۴

۱۶- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت چهارم

۲۴ تیر، ۱۳۹۴

۱۷- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت پنجم

۲۴ تیر، ۱۳۹۴

۱۸- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت ششم

۲۴ تیر، ۱۳۹۴

۱۹- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت هفتم

۲۴ تیر، ۱۳۹۴

۲۰- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت هشتم

۲۴ تیر، ۱۳۹۴

۲۱- نصب روبی آن ریلز در ویندوز - قسمت نهم

۲۴ تیر، ۱۳۹۴

۲۲- ساخت پروژه جدید در روبی آن ریلز

۲۴ تیر، ۱۳۹۴

۲۳- معرفی Bundler در روبی آن ریلز

۲۴ تیر، ۱۳۹۴

۲۴- دسترسی و اجرای سِرور در روبی آن ریلز

۲۴ تیر، ۱۳۹۴

۲۵- تولید ControllerView در روبی آن ریلز

۲۵ تیر، ۱۳۹۴

۲۶- ترکیب فایل ها در روبی آن ریلز

۲۵ تیر، ۱۳۹۴

۲۷- نحوه درخواست از سِرور در روبی آن ریلز

۲۵ تیر، ۱۳۹۴

۲۸- مسیر یا Route در روبی آن ریلز

۲۵ تیر، ۱۳۹۴

۲۹- ارائه قالب در روبی آن ریلز

۲۶ تیر، ۱۳۹۴

۳۰- اقدام به تغییر مسیر در روبی آن ریلز

۲۶ تیر، ۱۳۹۴

۳۱- قرار دادن کد درون قالب ها در روبی آن ریلز

۲۶ تیر، ۱۳۹۴

۳۲- مبحث Instance Variables در روبی آن ریلز

۲۶ تیر، ۱۳۹۴

۳۳- لینک ها در روبی آن ریلز

۲۶ تیر، ۱۳۹۴

۳۴- لینک با پارامتر در روبی آن ریلز

۲۷ تیر، ۱۳۹۴

۳۵- معرفی دیتابیس ها در روبی آن ریلز

۲۷ تیر، ۱۳۹۴

۳۶- ساخت یک دیتابیس در روبی آن ریلز

۲۷ تیر، ۱۳۹۴

۳۷- تنظیمات یک پروژه در روبی آن ریلز

۲۷ تیر، ۱۳۹۴

۳۸- معرفی rake در روبی آن ریلز

۲۸ تیر، ۱۳۹۴

۳۹- معرفی migration در روبی آن ریلز

۲۸ تیر، ۱۳۹۴

۴۰- تولید migration در روبی آن ریلز

۲۸ تیر، ۱۳۹۴

۴۱- اجرای migration در روبی آن ریلز

۲۸ تیر، ۱۳۹۴

۴۲- متودهای migration در روبی آن ریلز

۲۸ تیر، ۱۳۹۴

۴۳- خطاهای migration در روبی آن ریلز

۲۸ تیر، ۱۳۹۴

۴۴- درست کردن جدولهای دیتابیس در روبی آن ریلز

۲۹ تیر، ۱۳۹۴

۴۵- معرفی ActiveRecord & ActiveRelation در روبی آن ریلز

۲۹ تیر، ۱۳۹۴

۴۶- تولید مدل در روبی آن ریلز

۲۹ تیر، ۱۳۹۴

۴۷- کنسول در روبی آن ریلز

۲۹ تیر، ۱۳۹۴

۴۸- درست کردن رکورد در روبی آن ریلز

۳۰ تیر، ۱۳۹۴

۴۹- بروز کردن رکورد در روبی آن ریلز

۳۰ تیر، ۱۳۹۴

۵۰- حذف کردن رکورد در روبی آن ریلز

۳۰ تیر، ۱۳۹۴