اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
Ruby on Rails آموزش روبی آن ریلز

Ruby on Rails آموزش روبی آن ریلز

۱- معرفی روبی آن ریلز

١١۷ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- معرفی روبی آن ریلز
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢
٣
۴
۴- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت اول
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵
۵- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت دوم
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۶
۶- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت سوم
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۷
۸
۹
۹- نصب روبی آن ریلز در مک - قسمت ششم
۲۱ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۰
١١
١٢
٢٢
۲۲- ساخت پروژه جدید در روبی آن ریلز
۲۴ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٣
۲۳- معرفی Bundler در روبی آن ریلز
۲۴ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۵
۲۵- تولید ControllerView در روبی آن ریلز
۲۵ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۶
۲۶- ترکیب فایل ها در روبی آن ریلز
۲۵ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۸
۲۸- مسیر یا Route در روبی آن ریلز
۲۵ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۹
۲۹- ارائه قالب در روبی آن ریلز
۲۶ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۰
٣٢
۳۲- مبحث Instance Variables در روبی آن ریلز
۲۶ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٣
۳۳- لینک ها در روبی آن ریلز
۲۶ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۴
۳۴- لینک با پارامتر در روبی آن ریلز
۲۷ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۵
٣۶
۳۶- ساخت یک دیتابیس در روبی آن ریلز
۲۷ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۷
٣۸
۳۸- معرفی rake در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۹
۳۹- معرفی migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۰
۴۰- تولید migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴١
۴۱- اجرای migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴٢
۴۲- متودهای migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴٣
۴۳- خطاهای migration در روبی آن ریلز
۲۸ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۶
۴۶- تولید مدل در روبی آن ریلز
۲۹ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۷
۴۷- کنسول در روبی آن ریلز
۲۹ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۸
۴۸- درست کردن رکورد در روبی آن ریلز
۳۰ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۹
۴۹- بروز کردن رکورد در روبی آن ریلز
۳۰ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵۰
۵۰- حذف کردن رکورد در روبی آن ریلز
۳۰ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش

روبی آن ریلز یا به صورت ساده ریلز، یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، آزاد و متن‌باز است که از زبان برنامه‌نویسی روبی استفاده می‌کند. هدف ریلز، ایجاد یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب، که از روش توسعه سریع برای برنامه‌نویسان وب استفاده می‌کند، است.