جواب سوالات شما

جواب سوالات شما

جواب سوالات شما : قسمت اول

۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
جواب سوالات شما : قسمت اول
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢
جواب سوالات شما : قسمت دوم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣
جواب سوالات شما : قسمت سوم
۱۹ تیر، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۵
۶
دانلود رایگان از اینترنت؟؟؟
۲۲ تیر، ۱۳۹۲ — ۹ سال پیش

در این قسمت سعی کردیم به سوالات شما که برای ما میفرستید جواب بدیم. تقریبا بیشتر سوالاتی که از پارس کلیک پرسیده میشه، بقیه ی شما هم در آینده خواهید پرسید. بنابراین این فقط یک مجموعه ی سه قسمتی خواهد بود و در آینده اگر سوالاتی داشتید می تونید در قسمت انجمن پارس کلیک بپرسید. همه سوالات شما همیشه خوانده نخواهد شد.