ری اکت اس اس آر - ویژه

ری اکت اس اس آر - ویژه

۱- اسکریپت نویسی سمت سرور در ری اکت

۵۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- اسکریپت نویسی سمت سرور در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢
۲- نصب اکسپرس در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣
۳- فانکشن renderToString در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴
۴- استفاده از Webpack برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۵
۵- استفاده وب پک سمت سرور در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۶
۶- استفاده از nodemon در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۷
۷- تبدیل CommonJS به ES6 در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۸
۸- چرا جاواسکریپت اجرا نمیشه در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۹
۹- استفاده از client js در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
١۰
۱۰- بوت کردن سمت کاربر در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
١١
۱۱- ریفکتور با webpack merge در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
١٢
۱۲- ریفکتور با npm run all در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
١٣
۱۳- ریفکتور با webpack node externals در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
١۴
۱۴- ریفکتور با فایل renderer در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
١۵
۱۵- استفاده از Routes در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
١۶
۱۶- استفاده از StaticRouter در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
١۷
١۸
۱۸- استفاده از ریداکس برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢۰
۲۰- ساخت actions برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢١
۲۱- ساخت reducers برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢٢
۲۲- رندر کردن کامپوننت برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢٣
۲۳- استفاده از babel polyfill برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢۴
۲۴- کار با react router config برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢۵
۲۵- بروزرسانی مسیرها برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢۶
۲۶- استفاده از matchRoutes برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢۷
۲۷- لود کردن داده ها برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢۸
۲۸- اتمام ستاپ SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٢۹
۲۹- ریفکتور کردن مسیرها در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣١
۳۱- جلوگیری از XSS در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣٢
۳۲- نصب و استفاده از proxy در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣٣
۳۳- ستاپ axios سمت کاربر در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣۴
۳۴- ستاپ axios سمت سرور در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣۵
۳۵- اضافه کردن کامپوننت App در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣۶
۳۶- اضافه کردن Header در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣۷
۳۷- فتچ کردن حالت Auth در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣۸
۳۸- صدا زدن اکشن در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
٣۹
۳۹- اتصال ریداکس به Header در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴۰
۴۰- ورود و خروج برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴١
۴۱- استایل با CSS برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴٢
۴۲- ارور ۴۰۴ برای SSR در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴٣
۴۳- تغییر موقعیت به ۴۰۴ در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴۴
۴۴- ساختن ادمین در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴۵
۴۶
۴۶- مسیر برای ادمین ها در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴۷
۴۷- راه حل اول خطای Promise در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴۸
۴۸- راه حل دوم خطای Promise در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۴۹
۴۹- راه حل سوم خطای Promise در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش
۵۰
۵۰- ساخت Higher Order Component در ری اکت
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ — ١٢ ماه پیش

اسکریپت‌نویسی سمت سرور روشی است که برای طراحی وب که شامل اسکریپت‌های نهان درون یک کد اچ‌تی‌ام‌ال می‌باشد استفاده می‌شود که نتیجه درخواست یک کاربر به سرور یک وب سایت می‌باشد که با کدنویسی‌های سمت سرور قبل از پاسخ دادن سرور به کاربر انجام می‌گردد. اسکریپت‌ها می‌تواند درون هر کدام از زبان‌های اسکریپتی موجود تحت سرور نوشته شود. برنامه‌نویسی سمت سرور با نوع برنامه‌نویسی سمت کاربر تفاوت دارد که انواع نهان آن همچون جاوااسکریپت در مرورگر وب در سمت کاربر اجرا می‌شود. کدنویسی سمت سرور معمولاً برای ایجاد یک واسط کاربری و محدود کردن دسترسی کاربران به پایگاه‌های داده یا منابع اطلاعاتی می‌باشد. این اسکریپت‌ها ممکن است مشخصات کاربر را برای استفاده در سفارشی کردن پاسخ براساس مشخصات کاربر، نیازمندی‌های کاربر و حقوق دسترسی کاربران، گرد آوری کنند. همچنین کدنویسی سمت سرور باعث می‌شود که مالک وب سایت بتواند دسترسی کاربران به کد منبع و اسکریپت‌های سمت سرور را کاهش دهد که این خود ممکن است اختصاصی یا ارزشی باشد. مشکل کد نویسی سمت سرور این است که کامپیوتر سرور وب سایت باید بیشتر منابع محاسباتی را پیش از ارسال صفحه به کاربر برای نمایش در مرورگر وب ارائه کند. وقتی که سرور معمولاً از یک راه برای مثال پروتکل FTP،HTTP داده ارائه می کند، کاربران ممکن است حق انتخاب از میان تعدادی از برنامه‌های سمت کاربر دارند (بسیاری از مرورگرهای وب می‌توانند از هر دو پروتکل گفته شده‌استفاده کنند). در موارد برنامه‌های کاربردی خاص تر، ممکن است برنامه نویسان خودشان اقدام به نوشتن پروتکل برای سرور، کاربر و انتقال اطلاعات نمایند، که می‌تواند فقط می‌تواند توسط یکدیگر استفاده شود. برنامه‌هایی که بر روی کامپیوتر کاربر به صورت محلی بدون ارسال یا دریافت اطلاعات از طریق شبکه می‌باشد سرویس گیرنده‌های را در نظر نمی‌گیرند، و به همین دلیل اعمال آن برنامه‌های تأثیری بر روی اعمال کامپیوترهای سرویس گیرنده ندارند.

عضو ویژه ی ما در یوتیوب شوید
https://www.youtube.com/channel/UCW0ojdh94N5-bFiidIepdDg/join

عضو ویژه ی ما در سایت پارس کلیک شوید
https://parsclick.net/settings#/subscription

سوالاتتان را در انجمن وب سایت پارس کلیک مطرح کنید.

https://parsclick.net/thread