اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
ناکست جی اس - Nuxt.js

ناکست جی اس - Nuxt.js

۱- ناکست جی اس چیست

۴۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- ناکست جی اس چیست
۱۹ تیر، ۱۳۹۹ — ٣ ماه پیش
٢
۲- نگاهی به پوشه های ناکست جی اس
۱۹ تیر، ۱۳۹۹ — ٣ ماه پیش
٣
۳- محتوای ثابت در ناکست جی اس
۱۹ تیر، ۱۳۹۹ — ٣ ماه پیش
۵
۵- مسیرهای داینامیک در ناکست جی اس
۲۰ تیر، ۱۳۹۹ — ٣ ماه پیش
۶
۶- لینک ها و قالب ها در ناکست جی اس
۲۰ تیر، ۱۳۹۹ — ٣ ماه پیش
۷
۷- اعتبار سنجی مسیرها در ناکست جی اس
۲۱ تیر، ۱۳۹۹ — ٣ ماه پیش
۸
۸- مسیرهای تودرتو در ناکست جی اس
۲۱ تیر، ۱۳۹۹ — ٣ ماه پیش
۹
۹- صفحه ی خطا در ناکست جی اس
۲۲ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
١۰
١١
۱۱- استایل و سی اس اس در ناکست جی اس
۲۲ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
١٢
۱۲- صفحه ها در ناکست جی اس
۲۲ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
١٣
۱۳- استفاده از font و cdn در ناکست جی اس
۲۴ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
١۴
۱۴- صفحه ی ایندکس در ناکست جی اس
۲۴ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
١۵
۱۵- ساخت کامپوننت در ناکست جی اس
۲۵ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
١۶
۱۶- استفاده از عکس ها در ناکست جی اس
۲۶ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
١۸
۱۸- فرم ها در ناکست جی اس
۲۸ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
١۹
۱۹- اضافه کردن ادمین در ناکست جی اس
۲۹ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٢۰
۲۰- صفحه ی ورود در ناکست جی اس
۳۰ تیر، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٢٢
۲۲- داده های داینامیک در ناکست جی اس
۱ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٢٣
۲۳- متود asyncData در ناکست جی اس
۲ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٢۵
٢۶
۲۶- استفاده از context در ناکست جی اس
۵ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٢۸
۲۸- کار با Vuex در ناکست جی اس
۷ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٢۹
۲۹- کار با fetch و nuxtServerInit در ناکست جی اس
۸ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٣۰
٣١
۳۱- سیر تا پیاز کار با Vuex در ناکست جی اس
۱۰ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٣٢
۳۲- فایل nuxt.config در ناکست جی اس
۱۲ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٣٣
۳۳- قسمت build در فایل nuxt.config در ناکست جی اس
۱۳ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٣۴
۳۴- انیمیشن در ناکست جی اس
۱۴ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٣۵
۳۵- پلاگین ها در ناکست جی اس
۱۵ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٣۷
۳۷- ماژول ها در ناکست جی اس
۱۷ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٣۸
۳۸- بحث Middleware ها در ناکست جی اس
۱۸ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
٣۹
۳۹- مقدمات Login در ناکست جی اس
۱۹ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
۴۰
۴۰- ورود و Login در ناکست جی اس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
۴١
۴۱- ذخیره ی توکن ورود در ناکست جی اس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
۴٢
۴۲- حذف توکن و خروج در ناکست جی اس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
۴٣
۴۳- استفاده از localStorage در ناکست جی اس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
۴۴
۴۴- استفاده از cookies در ناکست جی اس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
۴۵
۴۵- توضیحی درباره TypeScript در ناکست جی اس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش
۴۶
۴۶- دستورات در ناکست جی اس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۹ — ٢ ماه پیش

پیشرفت ویو جی اس هم با ارائه نسخه ۲ این فریم ورک بسیار فراتر از تنها یک فریم ورک سبک رفت (البته تمامی قابلیت های جدید به صورت اختیاری اضافه شدند و انعطاف پذیری و سادگی حفظ شده) از جمله Code spliting ، PWA، SSR و ... توسعه فرانت اند با پشتیبانی از تمامی این تکنولوژی ها کاری بسیار زمان بر، پیچیده و تخصصی است و عملا استارتاپ ها به جای تمرکز بر روی هدف اصلی (پیاده سازی محصول) درگیر پیچیدگی های کانفیگ پروژه و تعیین استاندارد برای ساختار کد های فرانت می شدند. فریم ورک Nuxt (در مقابل Next برای React!) کار توسعه با به روز ترین تکنولوژی هارو بسیار ساده تر و دلنشین تر میکند و بستری استاندارد برای توسعه تیمی در اختیار میگذارد. این فریم ورک به صورت رسمی با همکاری تیم توسعه Vue و همچین ارتباط با تیم Next در حال توسعه هست.