Ruby آموزش روبی

Ruby آموزش روبی

۱- معرفی Ruby روبی

۷٢ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- معرفی Ruby روبی
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢
۲- نصب Ruby روبی در مکینتاش
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣
۳- نصب Ruby روبی در ویندوز
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴
۴- استفاده از روبی
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵
۵- آی آر بی IRB در روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۶
۶- مستندات روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۷
۷- آبجکت ها در روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۸
۸- متغیرها در روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۹
۹- اعداد در روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۰
۱۰- اعداد اعشاری در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١١
۱۱- استرینگ ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١٢
۱۲- آرایه ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١٣
۱۳- متودهای آرایه در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۴
۱۴- حش یا دیکشنری در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۵
۱۵- سیمبل ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۶
۱۶- بولی ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۷
۱۷- حدود در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۸
۱۸- ثابت ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۹
۱۹- شرطی ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۰
۲۰- بیشتر در مورد شرطی ها در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢١
۲۱- حلقه ها در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢٢
۲۲- تکرارکننده ها در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢٣
۲۳- بلاک های کد در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۴
۲۴- بلاک های کد - متود Find در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۵
۲۵- بلاک های کد - متود Merge در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۶
۲۶- بلاک های کد - متود Collect در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۷
۲۷- بلاک های کد - متود Sort در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۸
۲۸- بلاک های کد - متود Inject در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۹
۲۹- کاربا متود در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۰
۳۰- وسعت متغیرها در متود در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣١
۳۱- پارامترهای متود در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣٢
۳۲- مقدار برگردانده شده در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣٣
۳۳- عمل کننده ها در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۴
۳۴- کلاس ها در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۵
۳۵- تعریف Instances در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۶
۳۶- معرفی Attributes در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۷
۳۷- معرفی Reader/Writer در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۸
۳۸- معرفی Attribute Methods در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۹
۳۹- متود Initialize در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۰
۴۰- متودهای کلاس در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴١
۴۱- متغیرهای عمومی کلاس در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴٢
۴۲- معرفی Class Reader/Writer در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴٣
۴۳- کلاس های ارثی در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۴
۴۴- معرفی Overriding در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۵
۴۵- دسترسی به کلاس مادر در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۶
۴۶- ماژول ها در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۷
۴۷- میکس-این ها در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۸
۴۸- فرق سه عملکرد (load ,include, require) در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۹
۴۹- معرفی Enumerable در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵۰
۵۰- کاربا Input/Output در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش

روبی یک زبان برنامه‌نویسی انعطافپذیر، پویا و شی‌گرا است. روبی ویژگی‌های نگارشی پرل و شی‌گرایی اسمال‌تاک را با هم در خود دارد. زبان روبی در سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ توسط یوکیهیرو ماتسوموتو در ژاپن اختراع شد. ویژگی‌های گوناگون زبان‌های پرل، لیسپ، اسمال‌تاک و آیفل الهام‌بخش ماتسوموتو در ساخت روبی بودند. زبان روبی پارادایم‌های گوناگون برنامه‌نویسی از جمله برنامه‌نویسی تابعی، شیء گرا و بازتابی را پشتیبانی می‌کند، دارای گزاره‌ها و متغیرهای پویا و مدیریت حافظه خودکار است. تا سال ۲۰۱۰، گونه‌های مختلفی از زبان روبی توسعه یافته‌اند که از میان آنها می‌توان به جی‌روبی، روبینوس، مک‌روبی، آیرن‌روبی و هات‌روبی اشاره کرد.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc

در این سری از آموزشها قصد من این است که شما را با مبحث Ruby آشنا کنم. برای دیدن تمام قسمتهای آموزشی روی Playlist ها کلیک کنید.
لطفا به وب سایت ما سر بزنید و سوالاتتان رو به من ایمیل یا در قسمت تماس با مای وب سایت مطرح کنید.
برای دانلود کردن فایل ها به قسمت فایل های وبسایت ما روید.