اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
Ruby آموزش روبی

Ruby آموزش روبی

۱- معرفی Ruby روبی

۷٢ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- معرفی Ruby روبی
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢
۲- نصب Ruby روبی در مکینتاش
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣
۳- نصب Ruby روبی در ویندوز
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴
۴- استفاده از روبی
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵
۵- آی آر بی IRB در روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۶
۶- مستندات روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۷
۷- آبجکت ها در روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۸
۸- متغیرها در روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۹
۹- اعداد در روبی
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۰
۱۰- اعداد اعشاری در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١١
۱۱- استرینگ ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١٢
۱۲- آرایه ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١٣
۱۳- متودهای آرایه در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۴
۱۴- حش یا دیکشنری در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۵
۱۵- سیمبل ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۶
۱۶- بولی ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۷
۱۷- حدود در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۸
۱۸- ثابت ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
١۹
۱۹- شرطی ها در روبی
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۰
۲۰- بیشتر در مورد شرطی ها در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢١
۲۱- حلقه ها در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٢
۲۲- تکرارکننده ها در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢٣
۲۳- بلاک های کد در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۴
۲۴- بلاک های کد - متود Find در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۵
۲۵- بلاک های کد - متود Merge در روبی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۶
۲۶- بلاک های کد - متود Collect در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۷
۲۷- بلاک های کد - متود Sort در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۸
۲۸- بلاک های کد - متود Inject در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٢۹
۲۹- کاربا متود در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۰
۳۰- وسعت متغیرها در متود در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣١
۳۱- پارامترهای متود در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٢
۳۲- مقدار برگردانده شده در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣٣
۳۳- عمل کننده ها در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۴
۳۴- کلاس ها در روبی
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۵
۳۵- تعریف Instances در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۶
۳۶- معرفی Attributes در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۷
۳۷- معرفی Reader/Writer در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۸
۳۸- معرفی Attribute Methods در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
٣۹
۳۹- متود Initialize در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۰
۴۰- متودهای کلاس در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴١
۴۱- متغیرهای عمومی کلاس در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴٢
۴۲- معرفی Class Reader/Writer در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴٣
۴۳- کلاس های ارثی در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۴
۴۴- معرفی Overriding در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۵
۴۵- دسترسی به کلاس مادر در روبی
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۶
۴۶- ماژول ها در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۷
۴۷- میکس-این ها در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۸
۴۸- فرق سه عملکرد (load ,include, require) در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۴۹
۴۹- معرفی Enumerable در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵۰
۵۰- کاربا Input/Output در روبی
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش

روبی یک زبان برنامه‌نویسی انعطافپذیر، پویا و شی‌گرا است. روبی ویژگی‌های نگارشی پرل و شی‌گرایی اسمال‌تاک را با هم در خود دارد. زبان روبی در سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ توسط یوکیهیرو ماتسوموتو در ژاپن اختراع شد. ویژگی‌های گوناگون زبان‌های پرل، لیسپ، اسمال‌تاک و آیفل الهام‌بخش ماتسوموتو در ساخت روبی بودند. زبان روبی پارادایم‌های گوناگون برنامه‌نویسی از جمله برنامه‌نویسی تابعی، شیء گرا و بازتابی را پشتیبانی می‌کند، دارای گزاره‌ها و متغیرهای پویا و مدیریت حافظه خودکار است. تا سال ۲۰۱۰، گونه‌های مختلفی از زبان روبی توسعه یافته‌اند که از میان آنها می‌توان به جی‌روبی، روبینوس، مک‌روبی، آیرن‌روبی و هات‌روبی اشاره کرد.