منتشر شده در ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

Ruby آموزش روبی
۱- معرفی Ruby روبی

۷٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

روبی یک زبان برنامه‌نویسی انعطافپذیر، پویا و شی‌گرا است. روبی ویژگی‌های نگارشی پرل و شی‌گرایی اسمال‌تاک را با هم در خود دارد. زبان روبی در سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ توسط یوکیهیرو ماتسوموتو در ژاپن اختراع شد. ویژگی‌های گوناگون زبان‌های پرل، لیسپ، اسمال‌تاک و آیفل الهام‌بخش ماتسوموتو در ساخت روبی بودند. زبان روبی پارادایم‌های گوناگون برنامه‌نویسی از جمله برنامه‌نویسی تابعی، شیء گرا و بازتابی را پشتیبانی می‌کند، دارای گزاره‌ها و متغیرهای پویا و مدیریت حافظه خودکار است. تا سال ۲۰۱۰، گونه‌های مختلفی از زبان روبی توسعه یافته‌اند که از میان آنها می‌توان به جی‌روبی، روبینوس، مک‌روبی، آیرن‌روبی و هات‌روبی اشاره کرد.

۱- معرفی Ruby روبی

۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲- نصب Ruby روبی در مکینتاش

۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳- نصب Ruby روبی در ویندوز

۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴- استفاده از روبی

۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۵- آی آر بی IRB در روبی

۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۶- مستندات روبی

۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۷- آبجکت ها در روبی

۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۸- متغیرها در روبی

۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۹- اعداد در روبی

۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۰- اعداد اعشاری در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۱- استرینگ ها در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۲- آرایه ها در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۳- متودهای آرایه در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۴- حش یا دیکشنری در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۵- سیمبل ها در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۶- بولی ها در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۷- حدود در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۸- ثابت ها در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۱۹- شرطی ها در روبی

۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۰- بیشتر در مورد شرطی ها در روبی

۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۱- حلقه ها در روبی

۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۲- تکرارکننده ها در روبی

۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۳- بلاک های کد در روبی

۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۴- بلاک های کد - متود Find در روبی

۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۵- بلاک های کد - متود Merge در روبی

۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۶- بلاک های کد - متود Collect در روبی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۷- بلاک های کد - متود Sort در روبی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۸- بلاک های کد - متود Inject در روبی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۲۹- کاربا متود در روبی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۰- وسعت متغیرها در متود در روبی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۱- پارامترهای متود در روبی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۲- مقدار برگردانده شده در روبی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۳- عمل کننده ها در روبی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۴- کلاس ها در روبی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۵- تعریف Instances در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۶- معرفی Attributes در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۷- معرفی Reader/Writer در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۸- معرفی Attribute Methods در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۳۹- متود Initialize در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۰- متودهای کلاس در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۱- متغیرهای عمومی کلاس در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۲- معرفی Class Reader/Writer در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۳- کلاس های ارثی در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۴- معرفی Overriding در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۵- دسترسی به کلاس مادر در روبی

۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۶- ماژول ها در روبی

۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۷- میکس-این ها در روبی

۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۸- فرق سه عملکرد (load ,include, require) در روبی

۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۴۹- معرفی Enumerable در روبی

۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴

۵۰- کاربا Input/Output در روبی

۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴