منتشر شده در ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

Ruby آموزش روبی
۱- معرفی Ruby روبی

۷٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

روبی یک زبان برنامه‌نویسی انعطافپذیر، پویا و شی‌گرا است. روبی ویژگی‌های نگارشی پرل و شی‌گرایی اسمال‌تاک را با هم در خود دارد. زبان روبی در سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ توسط یوکیهیرو ماتسوموتو در ژاپن اختراع شد. ویژگی‌های گوناگون زبان‌های پرل، لیسپ، اسمال‌تاک و آیفل الهام‌بخش ماتسوموتو در ساخت روبی بودند. زبان روبی پارادایم‌های گوناگون برنامه‌نویسی از جمله برنامه‌نویسی تابعی، شیء گرا و بازتابی را پشتیبانی می‌کند، دارای گزاره‌ها و متغیرهای پویا و مدیریت حافظه خودکار است. تا سال ۲۰۱۰، گونه‌های مختلفی از زبان روبی توسعه یافته‌اند که از میان آنها می‌توان به جی‌روبی، روبینوس، مک‌روبی، آیرن‌روبی و هات‌روبی اشاره کرد.

۱- معرفی Ruby روبی ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲- نصب Ruby روبی در مکینتاش ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳- نصب Ruby روبی در ویندوز ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴- استفاده از روبی ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۵- آی آر بی IRB در روبی ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۶- مستندات روبی ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۷- آبجکت ها در روبی ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۸- متغیرها در روبی ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۹- اعداد در روبی ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۰- اعداد اعشاری در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۱- استرینگ ها در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۲- آرایه ها در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۳- متودهای آرایه در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۴- حش یا دیکشنری در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۵- سیمبل ها در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۶- بولی ها در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۷- حدود در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۸- ثابت ها در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۱۹- شرطی ها در روبی ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۰- بیشتر در مورد شرطی ها در روبی ۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۱- حلقه ها در روبی ۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۲- تکرارکننده ها در روبی ۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۳- بلاک های کد در روبی ۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۴- بلاک های کد - متود Find در روبی ۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۵- بلاک های کد - متود Merge در روبی ۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۶- بلاک های کد - متود Collect در روبی ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۷- بلاک های کد - متود Sort در روبی ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۸- بلاک های کد - متود Inject در روبی ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۲۹- کاربا متود در روبی ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۰- وسعت متغیرها در متود در روبی ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۱- پارامترهای متود در روبی ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۲- مقدار برگردانده شده در روبی ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۳- عمل کننده ها در روبی ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۴- کلاس ها در روبی ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۵- تعریف Instances در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۶- معرفی Attributes در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۷- معرفی Reader/Writer در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۸- معرفی Attribute Methods در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۳۹- متود Initialize در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۰- متودهای کلاس در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۱- متغیرهای عمومی کلاس در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۲- معرفی Class Reader/Writer در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۳- کلاس های ارثی در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۴- معرفی Overriding در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۵- دسترسی به کلاس مادر در روبی ۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۶- ماژول ها در روبی ۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۷- میکس-این ها در روبی ۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۸- فرق سه عملکرد (load ,include, require) در روبی ۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۴۹- معرفی Enumerable در روبی ۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴
۵۰- کاربا Input/Output در روبی ۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۴