منتشر شده در ۱۲ اسفند، ۱۳۹۴

Laravel همه چیز در مورد لاراول
۴۳- مبحث Array Validations در لاراول
١۵ دقیقه ۴٢ ثانیه

١١۰ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

لاراول یک چارچوب متن باز پی اچ پی PHP است که توسط تیلور اوتول، برای توسعه نرم‌افزارهای وب بر پایهٔ معماری MVC طراحی شده است. لاراول بخشی از پروژه را بر اساس فریمورک سیمفونی پیاده سازی نموده است. لاراول تحت مجوز MIT در یک مخزن روی گیت هاب توسعه و پشتیبانی می‌شود. به گفتهٔ توسعه دهنگان در دسامبر سال ۲۰۱۳ به عنوان محبوب ترین چارچوب پی اچ پی یاد شده است. لاراول چند راه برای نصب شدن دارد که بهترین روش استفاده از Composer می باشد.

۱- لاراول چیست؟

۱۲ اسفند، ۱۳۹۴

۲- نصب لاراول و اولین پروژه

۱۲ اسفند، ۱۳۹۴

۳- استفاده از PHPStorm و لاراول

۱۳ اسفند، ۱۳۹۴

۴- اولین مسیر و نما در لاراول

۱۳ اسفند، ۱۳۹۴

۵- تنظیمات PHPStorm و لاراول

۱۳ اسفند، ۱۳۹۴

۶- پس کردن داده ها و Blade در لاراول

۱۳ اسفند، ۱۳۹۴

۷- از مسیر به کنترلر در لاراول

۱۴ اسفند، ۱۳۹۴

۸- طرح بندی در لاراول

۱۴ اسفند، ۱۳۹۴

۹- مقدمات CSS و JS در لاراول

۱۴ اسفند، ۱۳۹۴

۱۰- مقدمات کار با دیتابیس در لاراول

۱۴ اسفند، ۱۳۹۴

۱۱- داده ها، Eloquent و Route Model Binding در لاراول

۱۴ اسفند، ۱۳۹۴

۱۲- رابطه های دیتابیس در لاراول

۱۴ اسفند، ۱۳۹۴

۱۳- فرم در لاراول

۱۸ اسفند، ۱۳۹۴

۱۴- شش روش ذخیره داده های مرتبط در لاراول

۱۸ اسفند، ۱۳۹۴

۱۵- بروزرسانی داده ها در لاراول

۱۸ اسفند، ۱۳۹۴

۱۶- بارگذاری مشتاق Eager Loading در لاراول

۱۹ اسفند، ۱۳۹۴

۱۷- معتبر سازی فرم Validation در لاراول

۲۱ اسفند، ۱۳۹۴

۱۸- تصدیق عضویت در لاراول

۲۱ اسفند، ۱۳۹۴

۱۹- میان افزار یا Middleware در لاراول

۲۴ اسفند، ۱۳۹۴

۲۰- کلید خارجی یا Foreign Key در لاراول

۲۴ اسفند، ۱۳۹۴

۲۱- معرفی Session, Partials, Helpers و Flash در لاراول

۲۶ اسفند، ۱۳۹۴

۲۲- همه چیز در مورد Elixir در لاراول

۲۶ اسفند، ۱۳۹۴

۲۳- رابطه ی Many To Many در لاراول

۲۶ اسفند، ۱۳۹۴

۲۴- فانکشن attach و detach در لاراول

۲۸ اسفند، ۱۳۹۴

۲۵- فانکشن sync در لاراول

۲۸ اسفند، ۱۳۹۴

۲۶- استفاده از کتابخانه Select2 در لاراول

۲۸ اسفند، ۱۳۹۴

۲۷- چگونگی استفاده از خدمات در لاراول

۷ فروردین، ۱۳۹۵

۲۸- تزریق سرویس ها با Blade در لاراول

۹ فروردین، ۱۳۹۵

۲۹- کافی و ES6 با Elixir در لاراول

۱۰ فروردین، ۱۳۹۵

۳۰- تست با PHPUnit در لاراول

۱۰ فروردین، ۱۳۹۵

۳۱- کتابخانه Faker در لاراول

۱۱ فروردین، ۱۳۹۵

۳۲- ساخت دستور برای Artisan در لاراول

۱۱ فروردین، ۱۳۹۵

۳۳- اسم گذاری Routes در لاراول

۱۱ فروردین، ۱۳۹۵

۳۴- فهرست کنترل دسترسی ACL در لاراول

۱۱ فروردین، ۱۳۹۵

۳۵- فهرست کنترل دسترسی و Policy در لاراول

۱۲ فروردین، ۱۳۹۵

۳۶- مبحث وظیفه و اجازه قسمت اول در لاراول

۱۲ فروردین، ۱۳۹۵

۳۷- مبحث وظیفه و اجازه قسمت دوم در لاراول

۱۵ فروردین، ۱۳۹۵

۳۸- معرفی Service Providers در لاراول

۱۶ فروردین، ۱۳۹۵

۳۹- مسیرهای مجازی در لاراول

۱۶ فروردین، ۱۳۹۵

۴۰- محدود کردن API در لاراول

۱۶ فروردین، ۱۳۹۵

۴۱- استفاده از Throttle در لاراول

۱۶ فروردین، ۱۳۹۵

۴۲- استفاده از Accessors و Mutators در لاراول

۱۷ فروردین، ۱۳۹۵

۴۳- مبحث Array Validations در لاراول

۱۷ فروردین، ۱۳۹۵

۴۴- دسترسی به API توسط Token در لاراول

۱۷ فروردین، ۱۳۹۵

۴۵- برنامه ریزی یا Scheduling در لاراول

۲۵ فروردین، ۱۳۹۵

۴۶- رویدادها و شنونده ها Event Listener در لاراول

۲۵ فروردین، ۱۳۹۵

۴۷- استفاده از تنظیمات و Contracts در لاراول

۲۵ فروردین، ۱۳۹۵

۴۸- استفاده از پارامترها در Middleware در لاراول

۲۵ فروردین، ۱۳۹۵

۴۹- استفاده از RESTful کنترلر در لاراول

۲۶ فروردین، ۱۳۹۵

۵۰- معرفی Job در لاراول

۲۶ فروردین، ۱۳۹۵