منتشر شده در ۱۲ اسفند، ۱۳۹۴

Laravel همه چیز در مورد لاراول
۱۷- معتبر سازی فرم Validation در لاراول
٢۵ دقیقه ٢۴ ثانیه

١١۰ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

لاراول یک چارچوب متن باز پی اچ پی PHP است که توسط تیلور اوتول، برای توسعه نرم‌افزارهای وب بر پایهٔ معماری MVC طراحی شده است. لاراول بخشی از پروژه را بر اساس فریمورک سیمفونی پیاده سازی نموده است. لاراول تحت مجوز MIT در یک مخزن روی گیت هاب توسعه و پشتیبانی می‌شود. به گفتهٔ توسعه دهنگان در دسامبر سال ۲۰۱۳ به عنوان محبوب ترین چارچوب پی اچ پی یاد شده است.

لاراول چند راه برای نصب شدن دارد که بهترین روش استفاده از Composer می باشد.

۱- لاراول چیست؟ ۱۲ اسفند، ۱۳۹۴
۲- نصب لاراول و اولین پروژه ۱۲ اسفند، ۱۳۹۴
۳- استفاده از PHPStorm و لاراول ۱۳ اسفند، ۱۳۹۴
۴- اولین مسیر و نما در لاراول ۱۳ اسفند، ۱۳۹۴
۵- تنظیمات PHPStorm و لاراول ۱۳ اسفند، ۱۳۹۴
۶- پس کردن داده ها و Blade در لاراول ۱۳ اسفند، ۱۳۹۴
۷- از مسیر به کنترلر در لاراول ۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۸- طرح بندی در لاراول ۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۹- مقدمات CSS و JS در لاراول ۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۰- مقدمات کار با دیتابیس در لاراول ۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۱- داده ها، Eloquent و Route Model Binding در لاراول ۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۲- رابطه های دیتابیس در لاراول ۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۳- فرم در لاراول ۱۸ اسفند، ۱۳۹۴
۱۴- شش روش ذخیره داده های مرتبط در لاراول ۱۸ اسفند، ۱۳۹۴
۱۵- بروزرسانی داده ها در لاراول ۱۸ اسفند، ۱۳۹۴
۱۶- بارگذاری مشتاق Eager Loading در لاراول ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
۱۷- معتبر سازی فرم Validation در لاراول ۲۱ اسفند، ۱۳۹۴
۱۸- تصدیق عضویت در لاراول ۲۱ اسفند، ۱۳۹۴
۱۹- میان افزار یا Middleware در لاراول ۲۴ اسفند، ۱۳۹۴
۲۰- کلید خارجی یا Foreign Key در لاراول ۲۴ اسفند، ۱۳۹۴
۲۱- معرفی Session, Partials, Helpers و Flash در لاراول ۲۶ اسفند، ۱۳۹۴
۲۲- همه چیز در مورد Elixir در لاراول ۲۶ اسفند، ۱۳۹۴
۲۳- رابطه ی Many To Many در لاراول ۲۶ اسفند، ۱۳۹۴
۲۴- فانکشن attach و detach در لاراول ۲۸ اسفند، ۱۳۹۴
۲۵- فانکشن sync در لاراول ۲۸ اسفند، ۱۳۹۴
۲۶- استفاده از کتابخانه Select2 در لاراول ۲۸ اسفند، ۱۳۹۴
۲۷- چگونگی استفاده از خدمات در لاراول ۷ فروردین، ۱۳۹۵
۲۸- تزریق سرویس ها با Blade در لاراول ۹ فروردین، ۱۳۹۵
۲۹- کافی و ES6 با Elixir در لاراول ۱۰ فروردین، ۱۳۹۵
۳۰- تست با PHPUnit در لاراول ۱۰ فروردین، ۱۳۹۵
۳۱- کتابخانه Faker در لاراول ۱۱ فروردین، ۱۳۹۵
۳۲- ساخت دستور برای Artisan در لاراول ۱۱ فروردین، ۱۳۹۵
۳۳- اسم گذاری Routes در لاراول ۱۱ فروردین، ۱۳۹۵
۳۴- فهرست کنترل دسترسی ACL در لاراول ۱۱ فروردین، ۱۳۹۵
۳۵- فهرست کنترل دسترسی و Policy در لاراول ۱۲ فروردین، ۱۳۹۵
۳۶- مبحث وظیفه و اجازه قسمت اول در لاراول ۱۲ فروردین، ۱۳۹۵
۳۷- مبحث وظیفه و اجازه قسمت دوم در لاراول ۱۵ فروردین، ۱۳۹۵
۳۸- معرفی Service Providers در لاراول ۱۶ فروردین، ۱۳۹۵
۳۹- مسیرهای مجازی در لاراول ۱۶ فروردین، ۱۳۹۵
۴۰- محدود کردن API در لاراول ۱۶ فروردین، ۱۳۹۵
۴۱- استفاده از Throttle در لاراول ۱۶ فروردین، ۱۳۹۵
۴۲- استفاده از Accessors و Mutators در لاراول ۱۷ فروردین، ۱۳۹۵
۴۳- مبحث Array Validations در لاراول ۱۷ فروردین، ۱۳۹۵
۴۴- دسترسی به API توسط Token در لاراول ۱۷ فروردین، ۱۳۹۵
۴۵- برنامه ریزی یا Scheduling در لاراول ۲۵ فروردین، ۱۳۹۵
۴۶- رویدادها و شنونده ها Event Listener در لاراول ۲۵ فروردین، ۱۳۹۵
۴۷- استفاده از تنظیمات و Contracts در لاراول ۲۵ فروردین، ۱۳۹۵
۴۸- استفاده از پارامترها در Middleware در لاراول ۲۵ فروردین، ۱۳۹۵
۴۹- استفاده از RESTful کنترلر در لاراول ۲۶ فروردین، ۱۳۹۵
۵۰- معرفی Job در لاراول ۲۶ فروردین، ۱۳۹۵