منتشر شده در ۱۲ اسفند، ۱۳۹۴

Laravel همه چیز در مورد لاراول
۷- از مسیر به کنترلر در لاراول
١۰ دقیقه ۵١ ثانیه

١١۰ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

لاراول یک چارچوب متن باز پی اچ پی PHP است که توسط تیلور اوتول، برای توسعه نرم‌افزارهای وب بر پایهٔ معماری MVC طراحی شده است. لاراول بخشی از پروژه را بر اساس فریمورک سیمفونی پیاده سازی نموده است. لاراول تحت مجوز MIT در یک مخزن روی گیت هاب توسعه و پشتیبانی می‌شود. به گفتهٔ توسعه دهنگان در دسامبر سال ۲۰۱۳ به عنوان محبوب ترین چارچوب پی اچ پی یاد شده است. لاراول چند راه برای نصب شدن دارد که بهترین روش استفاده از Composer می باشد.
۱۲ اسفند، ۱۳۹۴
۱۲ اسفند، ۱۳۹۴
۱۳ اسفند، ۱۳۹۴
۱۳ اسفند، ۱۳۹۴
۱۳ اسفند، ۱۳۹۴
۱۳ اسفند، ۱۳۹۴
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴
۱۸ اسفند، ۱۳۹۴
۱۸ اسفند، ۱۳۹۴
۱۸ اسفند، ۱۳۹۴
۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
۲۱ اسفند، ۱۳۹۴
۲۱ اسفند، ۱۳۹۴
۲۴ اسفند، ۱۳۹۴
۲۴ اسفند، ۱۳۹۴
۲۶ اسفند، ۱۳۹۴
۲۶ اسفند، ۱۳۹۴
۲۶ اسفند، ۱۳۹۴
۲۸ اسفند، ۱۳۹۴
۲۸ اسفند، ۱۳۹۴
۲۸ اسفند، ۱۳۹۴
۷ فروردین، ۱۳۹۵
۹ فروردین، ۱۳۹۵
۱۰ فروردین، ۱۳۹۵
۱۰ فروردین، ۱۳۹۵
۱۱ فروردین، ۱۳۹۵
۱۱ فروردین، ۱۳۹۵
۱۱ فروردین، ۱۳۹۵
۱۱ فروردین، ۱۳۹۵
۱۲ فروردین، ۱۳۹۵
۱۲ فروردین، ۱۳۹۵
۱۵ فروردین، ۱۳۹۵
۱۶ فروردین، ۱۳۹۵
۱۶ فروردین، ۱۳۹۵
۱۶ فروردین، ۱۳۹۵
۱۶ فروردین، ۱۳۹۵
۱۷ فروردین، ۱۳۹۵
۱۷ فروردین، ۱۳۹۵
۱۷ فروردین، ۱۳۹۵
۲۵ فروردین، ۱۳۹۵
۲۵ فروردین، ۱۳۹۵
۲۵ فروردین، ۱۳۹۵
۲۵ فروردین، ۱۳۹۵
۲۶ فروردین، ۱۳۹۵
۲۶ فروردین، ۱۳۹۵