Laravel همه چیز در مورد لاراول

Laravel همه چیز در مورد لاراول

۱۶- بارگذاری مشتاق Eager Loading در لاراول
١۸ دقیقه ٢۸ ثانیه

١١۰ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- لاراول چیست؟
۱۲ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢
۲- نصب لاراول و اولین پروژه
۱۲ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣
۳- استفاده از PHPStorm و لاراول
۱۳ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۴
۴- اولین مسیر و نما در لاراول
۱۳ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۵
۵- تنظیمات PHPStorm و لاراول
۱۳ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۶
۶- پس کردن داده ها و Blade در لاراول
۱۳ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۷
۷- از مسیر به کنترلر در لاراول
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۸
۸- طرح بندی در لاراول
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۹
۹- مقدمات CSS و JS در لاراول
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۰
۱۰- مقدمات کار با دیتابیس در لاراول
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١١
١٢
۱۲- رابطه های دیتابیس در لاراول
۱۴ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١٣
۱۳- فرم در لاراول
۱۸ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۴
١۵
۱۵- بروزرسانی داده ها در لاراول
۱۸ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۶
۱۶- بارگذاری مشتاق Eager Loading در لاراول
۱۹ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۷
۱۷- معتبر سازی فرم Validation در لاراول
۲۱ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۸
۱۸- تصدیق عضویت در لاراول
۲۱ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۹
۱۹- میان افزار یا Middleware در لاراول
۲۴ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۰
۲۰- کلید خارجی یا Foreign Key در لاراول
۲۴ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢١
۲۱- معرفی Session, Partials, Helpers و Flash در لاراول
۲۶ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢٢
۲۲- همه چیز در مورد Elixir در لاراول
۲۶ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢٣
۲۳- رابطه ی Many To Many در لاراول
۲۶ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۴
۲۴- فانکشن attach و detach در لاراول
۲۸ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۵
۲۵- فانکشن sync در لاراول
۲۸ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۶
۲۶- استفاده از کتابخانه Select2 در لاراول
۲۸ اسفند، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۷
۲۷- چگونگی استفاده از خدمات در لاراول
۷ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٢۸
۲۸- تزریق سرویس ها با Blade در لاراول
۹ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٢۹
۲۹- کافی و ES6 با Elixir در لاراول
۱۰ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣۰
۳۰- تست با PHPUnit در لاراول
۱۰ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣١
۳۱- کتابخانه Faker در لاراول
۱۱ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣٢
۳۲- ساخت دستور برای Artisan در لاراول
۱۱ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣٣
۳۳- اسم گذاری Routes در لاراول
۱۱ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣۴
۳۴- فهرست کنترل دسترسی ACL در لاراول
۱۱ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣۵
۳۵- فهرست کنترل دسترسی و Policy در لاراول
۱۲ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣۶
۳۶- مبحث وظیفه و اجازه قسمت اول در لاراول
۱۲ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣۷
۳۷- مبحث وظیفه و اجازه قسمت دوم در لاراول
۱۵ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣۸
۳۸- معرفی Service Providers در لاراول
۱۶ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣۹
۳۹- مسیرهای مجازی در لاراول
۱۶ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴۰
۴۰- محدود کردن API در لاراول
۱۶ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴١
۴۱- استفاده از Throttle در لاراول
۱۶ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴٢
۴۲- استفاده از Accessors و Mutators در لاراول
۱۷ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴٣
۴۳- مبحث Array Validations در لاراول
۱۷ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴۴
۴۴- دسترسی به API توسط Token در لاراول
۱۷ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴۵
۴۵- برنامه ریزی یا Scheduling در لاراول
۲۵ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴۶
۴۶- رویدادها و شنونده ها Event Listener در لاراول
۲۵ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴۷
۴۷- استفاده از تنظیمات و Contracts در لاراول
۲۵ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴۸
۴۹
۴۹- استفاده از RESTful کنترلر در لاراول
۲۶ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۵۰
۵۰- معرفی Job در لاراول
۲۶ فروردین، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش

لاراول یک چارچوب متن باز پی اچ پی PHP است که توسط تیلور اوتول، برای توسعه نرم‌افزارهای وب بر پایهٔ معماری MVC طراحی شده است. لاراول بخشی از پروژه را بر اساس فریمورک سیمفونی پیاده سازی نموده است. لاراول تحت مجوز MIT در یک مخزن روی گیت هاب توسعه و پشتیبانی می‌شود. به گفتهٔ توسعه دهنگان در دسامبر سال ۲۰۱۳ به عنوان محبوب ترین چارچوب پی اچ پی یاد شده است.

لاراول چند راه برای نصب شدن دارد که بهترین روش استفاده از Composer می باشد.

خوش آمدید به آموزش Laravel توسط پارس کلیک.

لاراول (به انگلیسی Laravel) یک چارچوب متن باز پی اچ پی (PHP) است که توسط تیلور اوتول، برای توسعه نرم‌افزارهای وب بر پایهٔ معماری MVC طراحی شده است. لاراول بخشی از پروژه را بر اساس فریمورک سیمفونی پیاده سازی نموده است. لاراول تحت مجوز MIT در یک مخزن روی گیتهاب (گیت هاب) توسعه و پشتیبانی می‌شود. به گفتهٔ توسعه دهنگان در دسامبر سال ۲۰۱۳ به عنوان محبوب ترین چارچوب پی اچ پی یاد شده است.

لاراول چند راه برای نصب شدن دارد که بهترین روش استفاده از Composer می باشد.


برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc