منتشر شده در ۱۲ اسفند، ۱۳۹۴

Laravel همه چیز در مورد لاراول
۵۱- کار با Database Transaction در لاراول

١١۰ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

لاراول یک چارچوب متن باز پی اچ پی PHP است که توسط تیلور اوتول، برای توسعه نرم‌افزارهای وب بر پایهٔ معماری MVC طراحی شده است. لاراول بخشی از پروژه را بر اساس فریمورک سیمفونی پیاده سازی نموده است. لاراول تحت مجوز MIT در یک مخزن روی گیت هاب توسعه و پشتیبانی می‌شود. به گفتهٔ توسعه دهنگان در دسامبر سال ۲۰۱۳ به عنوان محبوب ترین چارچوب پی اچ پی یاد شده است. لاراول چند راه برای نصب شدن دارد که بهترین روش استفاده از Composer می باشد.
۵۱- کار با Database Transaction در لاراول ۲۷ فروردین، ۱۳۹۵
۵۲- تکنیک های Eloquent قسمت اول در لاراول ۲۷ فروردین، ۱۳۹۵
۵۳- تکنیک های Eloquent قسمت دوم در لاراول ۲۷ فروردین، ۱۳۹۵
۵۴- تکنیک های Eloquent قسمت سوم در لاراول ۲۸ فروردین، ۱۳۹۵
۵۵- کار با Redis و Cache در لاراول ۲۸ فروردین، ۱۳۹۵
۵۶- کار با Node, Redis و Socket io در لاراول ۲۸ فروردین، ۱۳۹۵
۵۷- انتشار با Redis در لاراول ۲۸ فروردین، ۱۳۹۵
۵۸- استفاده از browserSync در لاراول ۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۵۹- ساخت پروژه در لاراول ۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۰- خانه تکانی در لاراول ۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۱- چارچوب بندی و مسیر سازی در لاراول ۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۲- ساخت فرم برای پروژه لاراول ۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۳- کلاس کشورها داخل فرم لاراول ۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۴- ساخت جدول ها در لاراول ۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۵- ساخت رابطه در لاراول ۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۶- ولیدیشن در لاراول ۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۷- نمایش پیام مختصر قسمت اول در لاراول ۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۸- نمایش پیام مختصر قسمت دوم در لاراول ۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۶۹- ساخت Scope در لاراول ۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۰- استفاده از Dropzone.JS با لاراول ۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۱- ذخیره مسیر عکسها در دیتابیس در لاراول ۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۲- تکنیک های Refactoring در لاراول ۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۳- ثبت و ورود به سیستم در لاراول ۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۴- توضیحات در مورد Auth در لاراول ۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۵- کار با Image Intervention در لاراول ۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۶- اشتراک گذاری متغیر برای تمام نماگرها در لاراول ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۷- اجازه روش اول در لاراول ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۸- اجازه روش دوم با Traits در لاراول ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۷۹- اجازه روش سوم با Form Request در لاراول ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۰- نمایش فرم آپلود با استفاده از اجازه در لاراول ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۱- باز هم تکنیک Refactoring در لاراول ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۲- اشکال زدایی رابطه در لاراول ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۳- نمایش عکس های بزرگ در لاراول ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۴- اتمام پروژه با Delete در لاراول ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۵- تاریخ و تقویم فارسی در لاراول ۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۶- ساخت Slug در لاراول قسمت اول ۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۷- ساخت Slug در لاراول قسمت دوم ۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۸- کار با Pjax در لاراول ۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۸۹- ایمیل در لاراول ۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۹۰- کار با Browserify در لاراول ۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۹۱- تایید ایمیل کاربر در لاراول ۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۹۲- وسعت های محلی و سراسری در لاراول ۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۹۳- صفحه بندی Pagination در لاراول ۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۹۴- انگولار و لاراول ۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
۹۵- مرتب کردن داده های جدولی در لاراول ۴ خرداد، ۱۳۹۵
۹۶- فرق Cookie | Session | Cache در لاراول ۴ خرداد، ۱۳۹۵
۹۷- کار با Basic Authentication در لاراول ۴ خرداد، ۱۳۹۵
۹۸- داینامیک کردن کلاس active سی اس اس در لاراول ۴ خرداد، ۱۳۹۵
۹۹- مبحث Soft Delete در لاراول ۶ خرداد، ۱۳۹۵
۱۰۰- کلاس Redirector در لاراول ۶ خرداد، ۱۳۹۵