Laravel همه چیز در مورد لاراول

Laravel همه چیز در مورد لاراول

۵۱- کار با Database Transaction در لاراول

١١۰ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

۵١
۵۱- کار با Database Transaction در لاراول
۲۷ فروردین، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۵٢
۵۲- تکنیک های Eloquent قسمت اول در لاراول
۲۷ فروردین، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۵٣
۵۳- تکنیک های Eloquent قسمت دوم در لاراول
۲۷ فروردین، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۵۴
۵۴- تکنیک های Eloquent قسمت سوم در لاراول
۲۸ فروردین، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۵۵
۵۵- کار با Redis و Cache در لاراول
۲۸ فروردین، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۵۶
۵۶- کار با Node, Redis و Socket io در لاراول
۲۸ فروردین، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۵۷
۵۷- انتشار با Redis در لاراول
۲۸ فروردین، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۵۸
۵۸- استفاده از browserSync در لاراول
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۵۹
۵۹- ساخت پروژه در لاراول
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶۰
۶۰- خانه تکانی در لاراول
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶١
۶۱- چارچوب بندی و مسیر سازی در لاراول
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶٢
۶۲- ساخت فرم برای پروژه لاراول
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶٣
۶۳- کلاس کشورها داخل فرم لاراول
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶۴
۶۴- ساخت جدول ها در لاراول
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶۵
۶۵- ساخت رابطه در لاراول
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶۶
۶۶- ولیدیشن در لاراول
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶۷
۶۷- نمایش پیام مختصر قسمت اول در لاراول
۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶۸
۶۸- نمایش پیام مختصر قسمت دوم در لاراول
۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۶۹
۶۹- ساخت Scope در لاراول
۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷۰
۷۰- استفاده از Dropzone.JS با لاراول
۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷١
۷۱- ذخیره مسیر عکسها در دیتابیس در لاراول
۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷٢
۷۲- تکنیک های Refactoring در لاراول
۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷٣
۷۳- ثبت و ورود به سیستم در لاراول
۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷۴
۷۴- توضیحات در مورد Auth در لاراول
۹ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷۵
۷۵- کار با Image Intervention در لاراول
۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷۷
۷۷- اجازه روش اول در لاراول
۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷۸
۷۸- اجازه روش دوم با Traits در لاراول
۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۷۹
۷۹- اجازه روش سوم با Form Request در لاراول
۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸١
۸۱- باز هم تکنیک Refactoring در لاراول
۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸٢
۸۲- اشکال زدایی رابطه در لاراول
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸٣
۸۳- نمایش عکس های بزرگ در لاراول
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸۴
۸۴- اتمام پروژه با Delete در لاراول
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸۵
۸۵- تاریخ و تقویم فارسی در لاراول
۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸۶
۸۶- ساخت Slug در لاراول قسمت اول
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸۷
۸۷- ساخت Slug در لاراول قسمت دوم
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸۸
۸۸- کار با Pjax در لاراول
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۸۹
۸۹- ایمیل در لاراول
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۹۰
۹۰- کار با Browserify در لاراول
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۹١
۹۱- تایید ایمیل کاربر در لاراول
۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۹٢
۹۲- وسعت های محلی و سراسری در لاراول
۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۹٣
۹۳- صفحه بندی Pagination در لاراول
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۹۴
۹۴- انگولار و لاراول
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۹۵
۹۶
۹۶- فرق Cookie | Session | Cache در لاراول
۴ خرداد، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۹۷
۹۷- کار با Basic Authentication در لاراول
۴ خرداد، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
۹۹
۹۹- مبحث Soft Delete در لاراول
۶ خرداد، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١۰۰
۱۰۰- کلاس Redirector در لاراول
۶ خرداد، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش

لاراول یک چارچوب متن باز پی اچ پی PHP است که توسط تیلور اوتول، برای توسعه نرم‌افزارهای وب بر پایهٔ معماری MVC طراحی شده است. لاراول بخشی از پروژه را بر اساس فریمورک سیمفونی پیاده سازی نموده است. لاراول تحت مجوز MIT در یک مخزن روی گیت هاب توسعه و پشتیبانی می‌شود. به گفتهٔ توسعه دهنگان در دسامبر سال ۲۰۱۳ به عنوان محبوب ترین چارچوب پی اچ پی یاد شده است.

لاراول چند راه برای نصب شدن دارد که بهترین روش استفاده از Composer می باشد.

خوش آمدید به آموزش Laravel توسط پارس کلیک.

لاراول (به انگلیسی Laravel) یک چارچوب متن باز پی اچ پی (PHP) است که توسط تیلور اوتول، برای توسعه نرم‌افزارهای وب بر پایهٔ معماری MVC طراحی شده است. لاراول بخشی از پروژه را بر اساس فریمورک سیمفونی پیاده سازی نموده است. لاراول تحت مجوز MIT در یک مخزن روی گیتهاب (گیت هاب) توسعه و پشتیبانی می‌شود. به گفتهٔ توسعه دهنگان در دسامبر سال ۲۰۱۳ به عنوان محبوب ترین چارچوب پی اچ پی یاد شده است.

لاراول چند راه برای نصب شدن دارد که بهترین روش استفاده از Composer می باشد.


برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc