Angular.js آموزش انگولار جی اس

Angular.js آموزش انگولار جی اس

۴۵- کار با پارامترها در فایربس و انگولار
١٢ دقیقه ٣١ ثانیه

۶۵ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- انگولار جی اس چیست؟
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢
۲- کنترلر در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣
۳- مدل در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۴
۴- فرق مدل با کنترلر در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۵
۵- ساخت فانکشن در کنترلر در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۶
۶- فیلترها در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۷
۷- فیلتر جستجو در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۸
۸- فیلترهای دیگر در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۹
۹- نوشتن اولین دستور در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۰
۱۰- دستورالعمل ها در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١١
۱۱- پروژه اول در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١٢
۱۲- استفاده از سرویس ها در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١٣
١۴
۱۴- راه اندازی MVC در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۵
۱۵- راه اندازی مسیر در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۶
۱۶- استفاده از صفحه دوم در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۷
۱۷- قالب دینامیک در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۸
۱۸- آیتم قبلی و بعدی در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
١۹
۱۹- انیمیشن در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۰
٢١
٢٢
٢۴
۲۴- پروژه سوم در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۵
۲۵- مسیرها برای نماها در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۶
۲۶- کنترل گرها در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۷
۲۷- معتبر ساختن فرم ورود در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٢۸
٢۹
۲۹- ضمیمه کردن فایل ها در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣۰
۳۰- فایربیس و انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣١
۳۱- ثبت نام در فایربیس و انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣٢
۳۲- ساخت سرویس در فایربیس و انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣۴
٣۶
٣۷
٣۸
۳۸- ورود خودکار در فایربیس و انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
٣۹
۳۹- پروژه چهارم در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۴۰
۴۰- ساخت نمای جدید در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۴٣
۴۳- استفاده از event در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۴۴
۴۴- فرم چک در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۴۵
۴۷
۴۸
۴۸- مرتب کردن در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۴۹
۴۹- عملکرد انتخاب تصادفی در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش
۵۰
۵۰- کنترل کلاس سی اس اس در انگولار
۲۹ بهمن، ۱۳۹۴ — ۷ سال پیش

انگولارجی‌اس چارچوب نرم‌افزاری تحت وب متن‌باز نگه‌داری‌شده توسط گوگل و جامعهٔ برنامه‌نویسان شخصی برای حل بسیاری از چالش‌های برنامه‌های تک‌صفحه‌ای است. انگولارجی‌اس بر اساس این نظر طراحی شده که واسط کاربر و کدهای متصل کننده کامپوننت‌های نرم‌افزار بهتر است به برنامه‌نویسی اعلانی نوشته شود. در حالی که برای نوشتن منطق تجاری برنامه کاربردی برنامه‌نویسی دستوری مناسب‌تر است. نحوه کار این کتابخانه بدین شکل است که ابتدا صفحه اچ تی ام ال که دارای ویژگی ها و تگهای اضافه شده سفارشی است خوانده میشود. این ویژگی ها نقش رهنمود را برای انگولار دارند که بتواند ورودی یا خروجی صفحه را به مدل مربوط به ان که از جنس متغیر های جاواسکریپت است پیوند دهد. ارزش این متغیر های جاواسکریپت میتواند دستی از طریق کد تغییر کند و یا بطور ایستا یا پویا از منابع جی سن گرفته شود. این تغییرات از طریق پیوند برقرار شده ورودی یا خروجی را تحت تاثیر قرار میدهد.

خوش آمدید به آموزش ساخت وبسایت با Angular.JS توسط پارس کلیک.

برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc