منتشر شده در ۲۳ بهمن، ۱۳۹۴

Angular.js آموزش انگولار جی اس
۱- انگولار جی اس چیست؟

۶۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

انگولارجی‌اس چارچوب نرم‌افزاری تحت وب متن‌باز نگه‌داری‌شده توسط گوگل و جامعهٔ برنامه‌نویسان شخصی برای حل بسیاری از چالش‌های برنامه‌های تک‌صفحه‌ای است. انگولارجی‌اس بر اساس این نظر طراحی شده که واسط کاربر و کدهای متصل کننده کامپوننت‌های نرم‌افزار بهتر است به برنامه‌نویسی اعلانی نوشته شود. در حالی که برای نوشتن منطق تجاری برنامه کاربردی برنامه‌نویسی دستوری مناسب‌تر است. نحوه کار این کتابخانه بدین شکل است که ابتدا صفحه اچ تی ام ال که دارای ویژگی ها و تگهای اضافه شده سفارشی است خوانده میشود. این ویژگی ها نقش رهنمود را برای انگولار دارند که بتواند ورودی یا خروجی صفحه را به مدل مربوط به ان که از جنس متغیر های جاواسکریپت است پیوند دهد. ارزش این متغیر های جاواسکریپت میتواند دستی از طریق کد تغییر کند و یا بطور ایستا یا پویا از منابع جی سن گرفته شود. این تغییرات از طریق پیوند برقرار شده ورودی یا خروجی را تحت تاثیر قرار میدهد.

۱- انگولار جی اس چیست؟ ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲- کنترلر در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳- مدل در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴- فرق مدل با کنترلر در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۵- ساخت فانکشن در کنترلر در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۶- فیلترها در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۷- فیلتر جستجو در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۸- فیلترهای دیگر در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۹- نوشتن اولین دستور در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۰- دستورالعمل ها در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۱- پروژه اول در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۲- استفاده از سرویس ها در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۳- استفاده از دو فیلتر همزمان در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۴- راه اندازی MVC در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۵- راه اندازی مسیر در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۶- استفاده از صفحه دوم در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۷- قالب دینامیک در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۸- آیتم قبلی و بعدی در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۱۹- انیمیشن در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۰- پروژه دوم اعتبار سنجی فرم در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۱- قانون های اعتبار سنجی فرم در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۲- استایل دادن به فرم نامعتبر در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۳- اتمام پروژه اعتبار سنجی فرم در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۴- پروژه سوم در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۵- مسیرها برای نماها در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۶- کنترل گرها در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۷- معتبر ساختن فرم ورود در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۸- معتبر ساختن فرم ثبت نام در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۲۹- ضمیمه کردن فایل ها در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۰- فایربیس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۱- ثبت نام در فایربیس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۲- ساخت سرویس در فایربیس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۳- ذخیره درون دیتابیس با فایربیس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۴- ورود به سیستم در فایربیس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۵- استفاده از اطلاعات کاربر در فایربیس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۶- خروج از سیستم در فایربیس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۷- کنترل صفحه ها در فایربیس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۸- ورود خودکار در فایربیس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۳۹- پروژه چهارم در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۰- ساخت نمای جدید در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۱- اضافه کردن رکورد جدید به دیتابیس در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۲- نمایش و حذف رکورد از دیتابیس در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۳- استفاده از event در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۴- فرم چک در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۵- کار با پارامترها در فایربس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۶- نمایش لیست کاربران در فایربس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۷- جستجو و حذف کاربر در فایربس و انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۸- مرتب کردن در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۴۹- عملکرد انتخاب تصادفی در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴
۵۰- کنترل کلاس سی اس اس در انگولار ۲۹ بهمن، ۱۳۹۴