برگردید به همه مقاله ها

در طی ده سال گذشته روبی آن ریلز Ruby on Rails به عنوان یکی از محبوب ترین ابزارها برای ساخت وب اپلیکیشن ها تبدیل شده است. در شرایطی که دنیای تکنولوژی مدام در حال تغییر و تحول بوده و اقت …

۴ سال پیش ٣۵۶ بار دیده شده

روبی (Ruby) روبی Ruby زبان برنامه نویسی قدرتمند و پویایی است که از …

٣ سال پیش ۵۵۶ بار دیده شده