نظرسنجی سالانه Developer Stack Overflow نهمین سال متوالی است که Stack Overflow نتایج نظرسنجی سالانه خود را منتشر می کند.

بنابر Stack Overflow:

نتایج کلیدی

 • پایتون، سریع ترین زبان برنامه نویسی بزرگ، در رتبه بندی ما در رتبه بندیهای زبانهای برنامه نویسی افزوده شده است و در سال جاری از جاوا خارج می شود و دومین محبوب ترین زبان Back End است.
 • بیش از نیمی از پاسخ دهندگان اولین خط کد خود را تا زمان شانزده سالگی خود نوشته بودند، هرچند این تجربه براساس کشور و جنسیت متفاوت است.
 • متخصصان DevOps یکی از بالاترین شغل های پرداخت شده است و مهندسین آن از مشاغل خود راضی هستند و به دنبال شغل های جدید در پایین ترین سطح هستند.
 • از کشورهای برتر در نظرسنجی ما، چین خوش بین ترین توسعه دهندگان را دارد، آنها معتقدند که امروزه مردم متولد شده زندگی بهتر از والدین خود دارند. توسعه دهندگان کشورهای اروپای غربی مانند فرانسه و آلمان در میان کمترین خوش بینی را در مورد آینده دارند.
 • هنگامی که فکر می کنم در مورد بلوک کننده ها به بهره وری، انواع مختلف توسعه دهندگان گزارش چالش های مختلف. مردان احتمال بیشتری دارند که گفته شود که مشغله کار غیر توسعه ای برای آنها مشکل است، در حالی که پاسخ دهندگان اقلیت جنسیت بیشتر به این نکته می گویند که محیط کار سمی مشکل است.
 • ما از پاسخ دهندگان خواسته بودیم که در مورد آخرین بار که مشکلات برنامه نویسی را با و بدون سایت ما حل می کردند فکر کنند. داده ها نشان می دهند که ما زمان حل مشکل را بین ۳۰ تا ۹۰ دقیقه در هفته برای توسعه دهنده پایین می آوریم!

مقایسه ی فریم ورک های روز دنیا

روی این لینک برای مقایسه ی فریم ورک های روز دنیا کلیک کنید


بیشترین تکنولوژی های محبوب

 1. JavaScript 67.8٪
 2. HTML / CSS 63.5٪
 3. SQL 54.4٪
 4. Python 41.7٪
 5. Java 41.1٪
 6. Bash / Shell / PowerShell 36.6٪
 7. C# 31.0٪
 8. PHP 26.4٪
 9. C++ 23.5٪
 10. TypeScript 21.2٪
 11. C 20.6٪
 12. Ruby 8.4٪
 13. Go 8.2٪
 14. Assembly 6.7٪
 15. Swift 6.6٪
 16. Kotlin 6.4٪
 17. R 5.8٪
 18. VBA 5.5٪
 19. Objective-C 4.8٪
 20. Scala 3.8٪
 21. Rust 3.2٪
 22. Dart 1.9٪
 23. Elixir 1.4٪
 24. Clojure 1.4٪
 25. WebAssembly 1.2٪

چارچوب وب

 1. jQuery 48.7%
 2. React.js 31.3%
 3. Angular/Angular.js 30.7%
 4. ASP.NET 26.3%
 5. Express 19.7%
 6. Spring 16.2%
 7. Vue.js 15.2%
 8. Django 13.0%
 9. Flask 12.1%
 10. Laravel 10.5%
 11. Ruby on Rails 8.2%
 12. Drupal 3.5%

پایگاه های داده

 1. MySQL 54.0%
 2. PostgreSQL 34.3%
 3. Microsoft SQL Server 32.8%
 4. SQLite 31.6%
 5. MongoDB 25.5%
 6. Redis 18.6%
 7. MariaDB 16.5%
 8. Oracle 16.5%
 9. Elasticsearch 14.3%
 10. Firebase 12.8%
 11. DynamoDB 6.2%
 12. Cassandra 3.5%
 13. Couchbase 2.0%

بیشترین علاقه، خواستنی و دوست داشتنی ترین زبان ها

 1. Rust 83.5%
 2. Python 73.1%
 3. TypeScript 73.1%
 4. Kotlin 72.6%
 5. WebAssembly 69.5%
 6. Swift 69.2%
 7. Clojure 68.3%
 8. Elixir 68.2%
 9. Go6 7.9%
 10. C# 67.0%
 11. JavaScript 66.8%
 12. Dart 66.3%
 13. SQL 64.1%
 14. HTML/CSS 62.2%
 15. F# 61.7%
 16. Bash/Shell/PowerShell 59.5%
 17. Scala 58.3%
 18. Java 53.4%
 19. C++ 52.0%
 20. R 51.7%
 21. Ruby 50.3%
 22. Erlang 47.4%
 23. PHP 45.8%
 24. C 42.5%
 25. Assembly 35.6%

بیشترین علاقه، خواستنی و دوست داشتنی ترین چارچوب ها

 1. React.js 74.5%
 2. Vue.js 73.6%
 3. Express 68.3%
 4. Spring 65.6%
 5. ASP.NET 64.9%
 6. Django 62.1%
 7. Flask 61.1%
 8. Laravel 60.1%
 9. Angular/Angular.js 57.6%
 10. Ruby on Rails 57.1%
 11. jQuery 45.3%
 12. Drupal 30.1%

محبوب ترین ابزار های کدنویسی

 1. Visual Studio Code 50.7%
 2. Visual Studio 31.5%
 3. Notepad++ 30.5%
 4. IntelliJ 25.4%
 5. Vim 25.4%
 6. Sublime Text 23.4%
 7. Android Studio 16.9%
 8. Eclipse 14.4%
 9. PyCharm 13.4%
 10. Atom 13.3%
 11. IPython / Jupyter 9.5%
 12. Xcode 9.4%
 13. PHPStorm 7.6%
 14. NetBeans 5.9%
 15. Emacs 4.5%
 16. RStudio 3.4%
 17. RubyMine 1.4%
 18. TextMate 0.9%
 19. Coda 0.7%
 20. Komodo 0.4%
 21. Zend 0.4%
 22. Light Table 0.2%

بقیه ی این نتایج رو میتونید اینجا دنبال کنید.