ساخت Anchor متنی مناسب که رسیدن به محتوای مربوطه را آسان می سازد

متن Anchor یک متنی است قابل کلیک کردن که کاربران به عنوان یک نتیجه از یک لینک آن را می بینند و داخل تگ a قرار دارد.

Top Ten Rarest Baseball Cards

این متن به کاربران و گوگل چیزهایی درباره صفحه لینک داده شده شما می گوید.لینک های روی سایت شما شاید داخلی(اشاره به صفحه های دیگر سایت شما) و یا خارجی(هدایت محتوا یا مطاب به سایت های دیگر) باشند.در هر کدام از این موارد لینک Anchor بهتر است زیرا برای کاربران هدایت کردن و برای گوگل فهمیدن درباره اینکه کدام صفحه لینک داده شده است را آسان می کند.

نکته: با متن Anchor مناسب، کاربران و موتورهای جستجو می توانند به راحتی بفهمند که کدام لینک شامل کدام صفحه است.

بهترین روش ها

انتخاب متن توصیفی

یک متن Anchor که شما برای لینک استفاده می کنید باید حداقل یک نگاه کلی درباره صفحه ای که لینک داده شده است فراهم کند.

اجتناب کنید از:

  • نوشتن یک متن Anchor کلی یا عمومی page، Article، یا Click here
  • استفاده از متنی که خارج از موضوع است یا هیچ ارتباطی با محتوای صفحه مربوطه ندارد.
  • استفاده از آدرس URL صفحات به عنوان متن Anchor، اگرچه استفاده از آن قانونی است.

نوشتن متن مختصر

منظور متن توصیفی کوتاه معمولا چند کلمه یا یک عبارت کوتاه است.

اجتناب کنید از:

  • نوشتن متن Anchor طولانی مانند یک جمله طولانی یا پاراگرافی کوتاه از متون

فرمت لینک ها آسان باشد

کاربران بایستی بتوانند متن عادی را از متن Anchor تشخیص دهند و این بر عهده شما نیز می باشد.

اجتناب کنید از:

  • نوشتن متن Anchor طولانی مانند یک جمله طولانی یا پاراگرافی کوتاه از متون

فکر کردن درباره متن Anchor لینک های داخلی

شما معمولا ممکن است فکر کنید درباره نقاطی که از وب سایت های خارجی لینک داده می شوند، اما توجه بیشتر به استفاده از Anchor برای لینک های داخلی می تواند به کاربران و گوگل کمک کند که در سایت شما را بهتر حرکت کنند.

اجتناب کنید از:

  • استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی Bold یا Anchor طولانی فقط برای موتورهای جستجو
  • ایجاد لینک های غیر ضروری که به هدایت کاربران سایت شما کمک نمی کند.