فهرست این مقاله :
 • مقدمه
 • تصدیق هویت کاربر
 • دریافت مشخصات کاربر تصدیق شده
 • حافظت از Route ها
 • HTTP Basic Authentication
 • ریست و بازگردانی رمز عبور
 • تصدیق هویت از طریق رسانه های اجتماعی

مقدمه

لاراول عملیات احراز هویت کاربر (authenticating) را به خوبی اجرا میکند . در واقع تقریبا همه چیز بصورت حاضر و آماده برای شما تنظیم شده است . فایل تنظیمات در مسیر config/auth.php قرار گرفته که تمامی تنظیمات سیستم Authentication لاراول را به همراه توضیحات هر یک شامل می شود. لاراول بصورت پیشفرض از مدل App\User که در مسیر فولدر app قرار دارد را برای انجام عملیات احراز هویتاستفاده میکند.به یاد داشته باشید : در زمان ساخت جدول مرتبط با این مدل حتما طول فیلد پسوورد را 60 کاراکتر (حداقل) قرار دهید . همچنین مطمئن شود جدول users (یا معادل آن) یک فیلد nullable از نوع رشته ای با نام remember_token بطول حداقل 100 کاراکتر داشته باشد . این ستون برای ذخیره سازی مقدار remember me استفاده میشود. همچنین برای ساخت این ستون میتوانید از دستور $table->rememberToken(); در Migration های خود استفاده نمایید . البته لاراول 5.0 Migration های مربوط به این ستون ها را به صورت پیشفرض برای شما دراختیار گذاشته است ! اگر اپلیکیشن شما از Eloquent استفاد ه نمیکند ، شما میتوانید از درایور database که از query builder استفاده می کند برای عملیات تصدیق هویت کاربر استفاده نمایید.

تصدیق هویت کاربر

لاراول برای تصدیق هویت کاربر دو نمونه کنترلر برای شما به صورت پیشفرض آماده کرده است.کنترلر AuthController وظیفه ورود کاربر و عضویت کاربر جدید و PasswordController که وظیفه بازگردانی رمز فراموش شده کاربران را بر عهده دارد.

هریک از این کنترلر ها از یک trait برای فراهم کردن متد های مورد نیاز خود استفاده میکنند . برای بسیاری از پروژه ها، شما اصلا نیاز نخواهید داشت این کنترلر ها را تغییر دهید . فایل های View که این کنترلر ها آنها را فراخوانی میکنند در فولدر resources/views/auth قرار دارند و میتوانید درصورت لزوم آنها را تغییر دهید.

ثبت نام کنند کاربر

برای تغییر فیلد های مهمی که برای ثبت نام کاربر لازم است میتوانید فایل App\Services\Registrar را تغییر دهید . این کلاس وظیفه Validate کردن و ساختن کاربر جدید را بر عهده دارد .. متد validator از کلاس Registrar شامل نقش هایی (Rules) است که برای Validate کردن عضویت کاربرجدید استفاده می شود درحالایکه متد create وظیفه ثبت اطلاعات کاربر جدید در بانک اطلاعاتی را برعهده دارد. شما میتوانید آزادانه هریک از این متد ها را تغییر دهید . Registrar از طریق متد هایی که توسط تریت AuthenticatesAndRegistersUsers در کللاس AuthController تزریق شده اند ، فراخوانی می شود.

تصدیق کاربر به روش دستی (Manual)

اگر قصد ندارید از AuthController پیاده سازی شده استفاده کنید . شما می بایست عملیات تصدیق هویت کاربر را خودتان انجام دهید . بیاید متد attempt را چک کنیم:

  <?php namespace App\Http\Controllers;
  use Auth;
  use Illuminate\Routing\Controller;

  class AuthController extends Controller {

    /**
     * Handle an authentication attempt.
     *
     * [@return](/@return) Response
     */
    public function authenticate()
    {
      if (Auth::attempt(['email' => $email, 'password' => $password]))
      {
        return redirect()->intended('dashboard');
      }
    }
  }

متد attempt یک آرایه ترکیبی از key و value در آرگومان اول خود دریافت میکند . مقدار password رمزنگاری (Hash) خواهد شد . مقادیر دیگر در آرایه برای پیدا کردن کاربر از درون بانک اطلاعاتی استفاده میشود . بنابراین در مثال بالا ، کاربر از طریق مقدار ایمیل جستجو میشود و درصورتی که کاربر پیدا شد ، رمز Hash ذخیره شده در دیتابیس با مقدار Hash شده از ورودی آرایه مقایسه می شود .اگر هر دو با یکدیگر یکسان باشند ، یک session جدید برای کاربر مورد نظر ایجاد میشود .

متد attempt درصورتی که عملیات تصدیق هویت کاربر با موفقیت انجام شود مقدار true و درغیراینصورت مقدار false را برمیگرداند.

نکته: در این مثال email الزامی نیست و تنها به عنوان مثال استفاد شده است.شما میتوانید از هر ستون از جدول به عنوان username کاربر استفاده نمایید .

تابع Redirect به روش intended کاربر را به همان صفحه ای که قبلا درخواست کرده ولی به دلیل عدم تعیین هویت متوقف شده بوده است ، ریدایرکت می کند. میتوانید یک پارامتر URL به این میتد به عنوان پیشفرض (درصورتی که مقصدintended موجود نباشد) بدهید.

تصدیق هویت کاربر به همراه شرط

همچنین میتوانید شرط های بیشتری را برای تصدیق هویت ایجاد کنید :

  if (Auth::attempt(['email' => $email, 'password' => $password, 'active' => 1]))
  {
    // The user is active, not suspended, and exists.
  }

بررسی که آیا کاربر احراز هویت شده است

برای چک کردن اینکه آیا کاربر به وبسایت شما لاگین کرده ,از متد check استفاده نمایید :

  if (Auth::check())
  {
    // کاربر احراز هویت شده و لاگین میباشد ...
  }

تصدیق هویت کاربر و به خاطر سپردن آنها

اگر میخواهد قابلیت بخاطر سپاری ( remember me) را در سایت خودایجاد نمایید ، یک مقدار boolean به عنوان پارامتر دوم متد attempt ارسال نمایید . که باعث میشود کاربر بصورت نامحدود و تازمانی که خوش Logout نکرده ، در سیستم لاگین باقی بماند . درنظر داشته باشید برای این منظور جدول users حتما باید دارای فیلد remember_token باشد که برای ذخیره سازی مقدار توکن remember me استفاده میشود.

  if (Auth::attempt(['email' => $email, 'password' = $password], $remember))
  {
    // The user is being remembered...
  }

اگر میخوایید بدانید که کاربر شما از کدام طریق (لاگین کرده یا از حالت بخاطر سپاری رمز) تصدیق هویت شده است ، از متد viaRemember استفاده نمایید :

  if (Auth::viaRemember())
  {
    // 
  }

تصدیق هویت به وسیله ID کاربر

برای لاگین کردن یک کاربر به سایت از طریق ID کاربر از متد loginUsingId استفاده نمایید :

  Auth::loginUsingId(1);

اعتبار سنجی صحت وجود کاربر بدون لاگین کردن آن

متد validate این امکان را میدهد بدون اینکه کاربر را به سیستم لاگین کند، صحت وجود کاربر را در سیستم بررسی نماید :

  if (Auth::validate($credentials))
  {
    //
  }

لاگین کردن کاربر فقط برای اجرای یک درخواست

اگر قصد دارید کاربر را تنها برای اجرای یک درخواست در سیستم لاگین کنید (هیچگونه Cookie و session ذخیره نمی شود) :

  if (Auth::once($credentials))
  {
    //
  }

لاگین کاربر به روش دستی (Manually)

اگر نیازمند این میباشید که نمونه ایجاد شده از یک مدل کاربر موجود درسیستم را لاگین کنید از متد login استفاده نمایید :

  Auth::login($user);

که همانند متد attempt عمل میکند .

پایان دادن session کاربر (خروج کاربر)

  Auth::logout();

البته ، اگر شما از از Controller پیشفرض لاراول برای عملیات تصدیق هویت کاربر استفاده می کنید ، Action مربوط به ورود و خروج کاربر به صورت پیشفرض درون Controller ایجاد شده است .

رویداد های مربوط به تصدیق هویت (Authentication Events)

زمانی که متد attempt صدا زده می شود ، یک رویداد auth.attempt نیز درکنار آن اجرا می شود . و اگر عملیات تصدیق هویت کاربر با موفقیت انجام شود و کاربر به سیستم لاگین شود ،رویداد auth.login اجرا میشود .

دریافت مشخصات کاربر تصدیق شده

زمانی که کاربر به سیستم لاگین شد ، برای بدست آوردن کلاس نمونه کاربر لاگین شده چندین راه وجود دارد . روش اول، شما میتوانید به اطلاعات کاربر لاگین شده از طریق فاساد Auth عمل کنید :

  <?php namespace App\Http\Controllers;
  use Auth;
  use Illuminate\Routing\Controller;

  class ProfileController extends Controller {

    /**
     * Update the user's profile.
     *
     * [@return](/@return) Response
     */
    public function updateProfile()
    {
      if (Auth::user())
      {
        // Auth::user() returns an instance of the authenticated user...
      }
    }
  }

روش دوم استفاده از Illuminate\Http\Request:

  <?php namespace App\Http\Controllers;
  use Illuminate\Http\Request;
  use Illuminate\Routing\Controller;
  class ProfileController extends Controller {
    /**
     * Update the user's profile.
     *
     * [@return](/@return) Response
     */
    public function updateProfile(Request $request)
    {
      if ($request->user())
      {
        // $request->user() returns an instance of the authenticated user...
      }
    }
  }

روش سوم , استفاده از type-hint برای دسترسی به Illuminate\Contracts\Auth\Authenticatable.این type-hint به constructor کنترلر یا به متد آن یا constructor هر کلاس دیگری که توسط service container قابل دسترس باشد ، اضافه می شود :

  <?php namespace App\Http\Controllers;
  use Illuminate\Routing\Controller;
  use Illuminate\Contracts\Auth\Authenticatable;
  class ProfileController extends Controller {
    /**
     * Update the user's profile.
     *
     * [@return](/@return) Response
     */
    public function updateProfile(Authenticatable $user)
    {
      // $user is an instance of the authenticated user...
    }
  }

حافظت از Route ها

استفاده از Route middleware این امکان را میدهد که بتوانیم دسترسی کاربر را به برخی از Route ها محدود کنیم ، لاراول به طور پیشفرض برای شما یک Middleware با نام Auth فراهم کرده که در فایل app\Http\Middleware\Authenticate.php تعریف شده است . تنها کاری که باید بکنید این است که آن را به Route مورد نظرتان نسبت دهید :

  // With A Route Closure...

  Route::get('profile', ['middleware' => 'auth', function()
  {
    // Only authenticated users may enter...
  }]);

  // With A Controller...
  Route::get('profile', ['middleware' => 'auth', 'uses' => '[email protected]']);

تصدیق هویت کاربر بوسیله HTTP

تصدیق هویت بوسیله HTTP یک روش آسان و سریع می باشد که در آن شما نیازی به ایجاد صفحه لاگین نخواهید داشت. برای شروع میتوانید میدلورر auth.basic را به Route خود نسبت دهید :

محدود کردن دسترسی به یک Route از طریق تصدیق هویت HTTP

  Route::get('profile', ['middleware' = 'auth.basic', function()
  {
    // Only authenticated users may enter...
  }]);

به صورت پیشفرض میدلور basic فیلد email به عنوان نام کاربری درنظر میگیرد..

ایجاد یک فیلتر پایه Stateless HTTP

همچنین بدون استفاده از کوکی در session میتوانید از احرازهویت پایه ای HTTP استفاده کنید. این کار برای احراز هویت در APIها بسیار مفید است. برای اینکار, یک Middleware تعریف کنید که متد onceBasic را فراخوانی کند :

  public function handle($request, Closure $next)
  {
    return Auth::onceBasic() ?: $next($request);
  }

اگر درحال استفاده از PHP FastCGI هستید تصدیق هویت HTTP ممکن است به خوبی برای شما کار نکند ! برای این منظور کد های زیر را به فایل .htaccess اضافه کنید :

  RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

ریست و بازگردانی رمز عبور

Model Table

فریموورک ها برای ریست کردن رمز عبور از روش های مختص به خود استفاده میکنند و نیاز نیست دیگر برای هر پروژه آن را مجددا بازسازی کنید.لاراول از یک روش آسان برای ریست کردن رمز عبور استفاده میکند.

برای شروع بررسی کنید که حتما مدل User ، اینترفیس Illuminate\Contracts\Auth\CanResetPassword را implement کرده باشد . البته مدل پیشفرض User که فریموورک از آن استفاده میکند بطور پیشفرض اینترفیس های لازم را implement میکند و همچنین برای بکارگیری متدهای مورد نیاز از Trait تریتIlluminate\Auth\Passwords\CanResetPassword استفاده میکند .

تولید Migration های جدول بازگردانی رمز

حال باید یک جدول در بانک اطلاعاتی برای ذخیره توکن های بازآوری رمز ، ایجاد نمایید . البته Migration های مربوط به این جدول بصورت پیشفرض در مسیر database/migrations قرار داده شده اند. بنابراین تنها دستور زیر را در خط فرمان اجرا نمایید تا عملیات Migration اجرا شوند :

php artisan migrate

کنترلر بازآوری رمزعبور

همچنین لاراول کنترلرAuth\PasswordController که شامل عملیات منطقی برای ریست کردن رمز است را بصورت پیشفرض مورد استفاده قرار می دهد. لاراول View های مرتبط را نیز درخود دارد. View ها در مسیر resources/views/auth قرار گرفته اند. شما آزادانه میتوانید view ها را مطابق با نوع طراحی خود تغییر دهید .

کاربر شما یک ایمیل حاوی لینک ریست سازی رمز که به اکشن getReset از کنترلر PasswordController لینک شده است . این اکشن فرم ریست سازی رمز عبور که امکان ریست کردن رمز را به کاربر میدهد را به نمایش در می آورد . بعد از اینکه رمز عبور ریست شد، کاربر به صورت اتوماتیک به سایت لاگین شده و به صفحه پیشفرض /home ریدایکت میشود که میتوانید مسیر ریدارکت را از طریق خصوصیت redirectTo درکنترلر مشخص کنید :

  protected $redirectTo = '/dashboard';

نکته : بصورت پیشفرض , توکن ها بعد از گذشت یک ساعت منقضی میشوند . که شما میتوانید مدت زمان آن را از طریق گزینه reminder.expire در فایل تنظیمات config/auth.php تغییر دهید.

تصدیق هویت از طریق رسانه های اجتماعی (Social Authentication)

علاوه بر روش معمول تصدیق هویت تسوط ورودی کاربر لاراول یک روش آسان نیز برای تصدیق هویت کاربر از طریق رسانه های اجتماعی وجود دارد . برای این منظور لاراول پکیج Laravel Socialite بوسیله سرویس OAuth را فراهم کرده است . این پکیج در حال حاضر Facebook, Twitter, Google, GitHub و Bitbucket را پشتیبانی میکند.

برای شروع کار با Socialite , پکیج زیر را در فایل composer.json اضافه کنید :

  "laravel/socialite": "~2.0"

سپس , مسیر Laravel\Socialite\SocialiteServiceProvider را به فایل تنظیماتconfig/app.php اضافه نمایید. برای رجیستر facade نیز خط زیر را در آرایه Aliases های خود در همان فایل قرار دهید :

  'Socialize' => 'Laravel\Socialite\Facades\Socialite',

ممکن است بخواهید یک اعتبارنامه جدید برای سرویس OAuth ایاد کنید این اعتبار نامه ها در فایل config/services.php قرار می گیرند ، و به صورت آرایه ای با اندیس هایfacebook, twitter, google, یا github, تعریف می شوند . برای مثال :

  'github' => [
    'client_id' => 'your-github-app-id',
    'client_secret' => 'your-github-app-secret',
    'redirect' => 'http://your-callback-url',
  ],

حال برنامه شما آماده است تا عملیات تصدیق هویت کاربران را به خوبی اجرا کند ! شما به دو Route نیاز خواهید داشت. یکی برای ریدایرکت کردن کاربر به سرویس OAuth و دیگری برای دریافت callback از سرویس بعد از تصدیق هویت ... نمونه مثال استفاده از فاساد Socialize :

  public function redirectToProvider()
  {
    return Socialize::with('github')->redirect();
  }
  public function handleProviderCallback()
  {
    $user = Socialize::with('github')->user();

    // $user->token;
  }

متد redirect وظیفه ریدایرکت کاربر به ارائه دهنده سرویس OAuth مورد نظر را بر عهده دارد . درحالی که متد user تمامی درخواست های رسیده را بررسی کرده و اطلاعات کاربر مورد نظر را از آن دریافت و باز میگرداند .همچنین میتوانید قبل از ریدایرکت کاربر scope ها را برای درخواست مشخص نمایید :

  return Socialize::with('github')->scopes(['scope1', 'scope2'])->redirect();

زمانی که یک نمونه شیء از user ایجاد شد ، شما میتوانید اطلاعات بیشتری از طریق آن دریافت کنید :

بازیابی اطلاعات کاربری

  $user = Socialize::with('github')->user();
  // OAuth Two Providers
  $token = $user->token;
  // OAuth One Providers
  $token = $user->token;
  $tokenSecret = $user->tokenSecret;
  // All Providers
  $user->getId();
  $user->getNickname();
  $user->getName();
  $user->getEmail();
  $user->getAvatar();

متشکرم برای اینکه مطایعه کردید. دوست دارم نظراتتون رو بدونم.