کاربر تایید شده
آخرین فعالیت ۹ ماه پیش

@majidkm

پارس کلیکی از ١ سال پیش

تجربه

200

  • ١ سال پیش @majidkm یک بحث به اسم برنامه نویس کتابخانه با جاوا درست کرد.

    سلام من دارم یک برنامه کتابخانه به زبان جاوا می نویسم و در قسمت دیرکرد کتاب به معنی این کتاب از زمان تحویل تا بازگشت چند روز شده است دو array list دارم و array listا ولی شامل تاریخ تحویل کتاب است و array list دوم شامل تعداد روز های که کاربر کتاب را تحویل می گیرد چگونه تاریخ ها را دریافت کنم و با تاریح حالا مقایسه کنم و تعداد روز را بدست بیارم و با تعداد روز های تحویل مقایسه کنم وپیغام به کاربر نمایش دهم در ضمن من یک برنامه نویس تازه کار هستم ممنون