کاربر تایید شده
آخرین فعالیت ۵ ماه پیش

@mahdi_php

پارس کلیکی از ١ سال پیش

تجربه

1400

 • @amir داخل پوشه apps\wordpress\htdocs\wp-content\themes

  پوشه ای ایجاد کردم با نام twentytwelve-child داخل این پوشه این فایل ها رو ایجاد کردم

  functions.php

  <?php
  function my_theme_enqueue_styles() {
  
    $parent_style = 'parent-style'; // 2012 style
  
    wp_enqueue_style( $parent_style, get_template_directory_uri() . '/style.css' );
    wp_enqueue_style( 'child-style',
      get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css',
      array( $parent_style ),
      wp_get_theme()->get('Version')
    );
  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );
  ?>

  style.css

  /*
   Theme Name:  Twenty Twelve Child
   Theme URI:  http://example.com/twenty-fifteen-child/
   Description: Twenty Seventeen Child Theme
   Author:    Mahdi
   Author URI:  http://example.com
   Template:   twentytwelve
   Version:   1.0.0
   License:   GNU General Public License v2 or later
   License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
   Tags:     light, dark, two-columns, right-sidebar, responsive-layout, accessibility-ready
   Text Domain: twenty-twentytwelve-child
  */

  این اموزش هم از یوتیوب دیدم و مشکلم حل شد آیا این روش درسته؟

  آیا دیگه نیاز نیست که تو فایل استایل برای وارد کردن استایل (import url) وارد کنم تست کردم بدون نوشت import url هم زیر کامنت استایل ها رو جایگذاری میکنم استایل ها ذخیره میشه آیا به این صورت هم درسته استایل ها رو وارد کنم؟